Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Natuur en Milieufederatie Limburg 

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) en de circa 100 bij haar aangesloten organisaties zetten zich in voor natuur én een gezond leefmilieu in Limburg. Wij willen voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren mogelijk maken, voor nu en straks. Lees meer »

Nieuws 

09 december 2016

Tweede Kamer kiest eindelijk voor grondgebonden boer

De Tweede Kamer heeft vandaag met grote meerderheid een wetswijziging aangenomen waardoor grondgebonden en biologische boeren niet de dupe worden van de mestproblemen in de melkveehouderij. De grondgebonden boer, die genoeg grond heeft om de mest op uit te rijden, zijn koeien buiten te laten grazen en rekening houdt met natuur en weidevogels, kon rekenen op de steun van bijna de gehele Kamer.
Lees meer

09 december 2016

Actieplan EU gaat bescherming Europese natuur impuls geven

De Europese Commissie heeft afgelopen woensdag (7 december 2016) unaniem besloten om de uitvoering van de Europese regels voor natuurbescherming te verbeteren. De zogeheten ‘Vogel en Habitatrichtlijnen’ blijven niet alleen ongewijzigd gehandhaafd, er komt bovendien een actieplan dat de verbetering van de uitvoering moet waarborgen. Dit is heel goed nieuws voor de Europese natuur.
Lees meer

09 december 2016

Oprichting nationaal burgernetwerk

Samenwerkende burgergroepen uit Limburg, Gelderland en Noord-Brabant, de meest veedichte provincies van Nederland, hebben op 7 december in ‘s-Hertogenbosch het Burgernetwerk Nederland opgericht. Gesprekken met burgergroepen uit andere provincies om aan te sluiten bij het netwerk zijn reeds gestart.
Lees meer

Onze partners 

Twitter