Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Word donateur van  
de Natuur en Milieufederatie Limburg 

Limburg is een mooie provincie die het waard is om voor te knokken.

Daarvoor is een sterke natuur- en milieubeweging van het allergrootste belang.

 

Want of het nou gaat om de intensieve veehouderij, behoud van de waardevolle Limburgse natuur en fraaie landschappen, voedselbossen of de overstap naar duurzame energiebronnen:

het wordt niet vanzelf beter.

 

Samen met u willen wij ons inzetten voor een mooi en duurzaam Limburg

Door €12,50 te doneren ontvangt u 4x per jaar ons tijdschrift Limburgs Milieu, nieuwsbrieven en wordt u uitgenodigd voor interessante bijeenkomsten.

 

Maak uw gift meer waard

Vindt u het werk dat wij doen belangrijk dan kunt u ons financieel steunen. Wij zijn blij met elke gift.

Als u ons 5 jaar lang een bedrag schenkt is deze gift volledig aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Dit heet een periodieke gift.

Het mes snijdt aan twee kanten want de Natuur en Milieufederatie Limburg betaald geen schenkbelasting over uw gift. Uw geld komt zodoende geheel ten goede van ons werk.

Dit is mogelijk omdat de Natuur en Milieufederatie Limburg de ANBI status heeft van Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@nmflimburg.nl

 

Uw bericht wordt verzonden.

Uw bericht is succesvol verzonden.

Het verzenden van het bericht is mislukt..

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) en de circa 100 bij haar aangesloten organisaties zetten zich in voor natuur én een gezond leefmilieu in Limburg. Wij willen voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren mogelijk maken, voor nu en straks. Lees meer »

Nieuws 

22 mei 2017

Kritiek op Programmatische Aanpak Stikstof

In 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. De bedoeling van de PAS is het mogelijk maken van economische ontwikkelingen alsook het terugdringen van de stikstofdepositie op daarvoor kwetsbare natuurgebieden.
Lees meer

19 mei 2017

Actieplan stoppen met gas aangeboden aan Kamerleden

De Tweede Kamer moet met spoed werk maken van de overstap van gas naar duurzame verwarming in huizen en gebouwen om een einde te kunnen breien aan de gaswinning. Samen met Milieudefensie, de Woonbond, Greenpeace, FNV-Noord, Groninger Bodembeweging, Natuur & Milieu, en energieleverancier Greenchoice overhandigden de Natuur en Milieufederaties vandaag een zes-punten actielijst aan de Tweede Kamer.
Lees meer

12 mei 2017

Bouw grote loods tast Nationaal Landschap Zuid-Limburg aan

Het Rijk heeft Zuid-Limburg aangewezen als één van de twintig Nationale Landschappen van ons land. Dit zijn gebieden met een unieke combinatie van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke elementen en kwaliteiten.
Lees meer