Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Natuur en Milieufederatie Limburg 

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) en de circa 100 bij haar aangesloten organisaties zetten zich in voor natuur én een gezond leefmilieu in Limburg. Wij willen voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren mogelijk maken, voor nu en straks. Lees meer »

Symposium Voedselbossen en Herstellende landbouw 

Vrijdagmiddag 17 februari in Roermond. Workshop, lezingen en discussie met

onder andere Erik Rietjens, Ondernemer herstellende landbouw, Robert Knops, Docent Eco & Wildlife MBO Geldermalsen en Voedselbosboer, Marniks Maris, Staatsbosbeheer en Pieter van Melick, LLTB over het thema voedselbossen en herstellende landbouw.

 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Nieuws 

20 januari 2017

Wet natuurbescherming in werking getreden

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. De uitvoering van de Wet natuurbescherming komt hierdoor grotendeels in handen van de provincies.
Lees meer

20 december 2016

Coaches geslaagd Dubbel Duurzaam

De afgelopen maand heeft in opdracht van de gemeenten Gulpen-Wittem, Maastricht en Vaals de Natuur en Milieufederatie een team vrijwilligers opgeleid tot energiecoach. Zij zullen in hun gemeenten particuliere woningbezitters, die dat willen, gaan adviseren over de manier waarop zij gas en elektriciteit kunnen besparen.
Lees meer

19 december 2016

Vernieuwde Gedragscode Windenergie op Land beschikbaar

Vernieuwde Gedragscode Windenergie op Land beschikbaar
Lees meer

Onze partners 

Twitter