Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Bedrijven 

De huidige manier van produceren en consumeren draagt bij aan inkomensgroei en welvaart. Dit heeft echter wel een schaduwzijde, zoals uitputting van natuurlijke hulpbronnen, verzuring, verspreiding van gevaarlijke stoffen en aantasting van de kwaliteit van de leefomgeving. Zelfs over de grenzen heeft onze productie, consumptie en handel in goederen effect op het milieu. Daarbij zijn stoffen, productieprocessen, producten, afval en energie de belangrijkste thema’s zowel lokaal, regionaal als landelijk.

Het doel van de Natuur en Milieufederatie Limburg is een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van productie - en consumptieketens en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, voor zover bedrijven daarop van invloed zijn. Duurzaam c.q. maatschappelijk verantwoord is hierbij voor ons een belangrijk sleutelwoord.

Thema's en projecten

  • ENCI
  • Chemelot
  • Urban Mining