Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Disclaimer 

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • de gebruiker: bezoeker van de website
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud

 

Deze disclaimer is van toepassing op de website die je thans bekijkt. Door deze te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De content van deze website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht en/of met bronverwijzing plaats te vinden.