Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Meldpunt Reclame Buitengebied Zuid-Limburg 

Nationaal Landschap Zuid-Limburg vormt het groene hart tussen de steden Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad. Een prachtig gebied met bijzondere landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten.

 

Het is geen museumlandschap; er wordt gewoond, gewerkt én geleefd. In de zomermaanden vinden er talrijke activiteiten en evenementen plaats zoals markten, braderieën, feesten, toertochten en wielerwedstrijden. Hiervoor wordt reclame gemaakt middels reclameborden, posters, banners, vaak op opleggers en karren in het buitengebied. Een overdaad aan reclameuitingen leidt tot aantasting en verrommeling van het Zuid-Limburgse landschap. De Natuur en Milieufederatie Limburg krijgt hier regelmatig klachten over.

 

Om te inventariseren of het daadwerkelijk een probleem is, heeft de NMF Limburg vanaf 1 juni 2016 het Meldpunt Reclame Buitengebied Zuid-Limburg geopend. Middels onderstaand formulier kunnen klachten gemeld worden over storende reclameuitingen in het buitengebied van de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Nuth, Voerendaal, Simpelveld, Stein, Schinnen, Onderbanken en Beek.

 

Een melding moet altijd vergezeld zijn van een foto van de betreffende reclameuiting én een exacte locatieomschrijving of adres. De ergste probleemgevallen gaat de NMF Limburg onder de aandacht brengen van de betreffende gemeente met het verzoek om actie te ondernemen, beter te handhaven of om het beleid aan te passen.

 

Uw bericht wordt verzonden.

Uw bericht is succesvol verzonden.

Het verzenden van het bericht is mislukt..

Ruimte 

De kwaliteit van het landschap maakt Limburg aantrekkelijk om te wonen, te werken en zich te vestigen. Ook is het landschap een belangrijke motor voor de vrijetijdseconomie. We moeten deze landschappelijke rijkdom wel koesteren en bij ontwikkelingen de ruimtelijke kwaliteit versterken.

Limburg heeft genoeg woningen, bedrijventerreinen, kantoren en winkels. In toenemende mate zelfs te veel. Tegelijkertijd is de kwaliteit steeds minder toegesneden op de behoefte; de uitdaging is om een omslag te maken van kwantiteit naar kwaliteit. NMF Limburg streeft naar een verbetering van natuur, milieu en landschap zonder daarbij de sociaal-culturele en economische belangen te schaden.

Thema's en projecten

  • Circuit De Peel Venray
  • Greenport Venlo
  • Locaties windenergie

 

  • Regionale uitwerkingen POL 2014
  • Omgevingswet
  • Bestemmingsplannen buitengebied

Mobiliteit 

De Natuur en Milieufederatie Limburg zet zich in voor een efficiënt en zuinig verkeerssysteem, dat past binnen een duurzame samenleving. Het is belangrijk om milieuvriendelijke alternatieven voor het autogebruik en het gebruik van vrachtauto en vliegtuig te ontwikkelen.

De NMF Limburg beschouwt de bedragen die de lokale overheden pompen in het open houden van Maastricht Aachen Airport als niet erg doelmatig en geen bijdrage aan het vervoerssysteem zoals de NMF Limburg dat wenst. Onder meer binnen de platforms luchtkwaliteit en de PCOL draagt de federatie dit standpunt uit en brengt ze waar dat kan alternatieven naar voren.

Thema's en projecten

  • N280
  • N266
  • Buitenring Parkstad
  • IJzeren Rijn