Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Wie zijn we? 

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) is een federatie van circa 100 natuur- en milieuorganisaties in Limburg. Dat is een veelkleurig gezelschap. Sommige lokale organisaties houden zich bezig met natuur- en milieueducatie; andere proberen het overheidsbeleid bij te sturen en weer andere groepen verzetten zich tegen een weg of praten mee over de reconstructie van de intensieve veehouderij.

Onze missie

De Milieufederatie is dé provinciale belangenbehartiger voor natuur, milieu en landschap in Limburg. Zij bundelt alle krachten in Limburg die de omslag naar een duurzame samenleving willen verwezenlijken.

NMF Limburg beschikt over een professioneel bureau van gespecialiseerde medewerkers op het gebied van ruimtelijke ordening, landbouw, water, milieu en communicatie. Zij zijn dagelijks beschikbaar voor vragen van lidorganisaties maar ook van burgers en overheden.

Juridische helpdesk Natuur en Milieufederatie Limburg

 

Juridische ondersteuning nodig en aangesloten bij de Natuur en Milieufederatie Limburg? Klop dan bij ons aan voor advies. Wij staan onze achterban bij met raad en daad bij complexe dossiers en juridische vraagstukken op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming.

 

Wendt u zich tot ons voor (juridisch) advies? Wij adviseren u met de kennis en expertise die we zelf in huis hebben. Gaat het om zeer complexe vraagstukken, stof voor gespecialiseerde experts, dan verwijzen wij u door naar Angela Mohnen die als zelfstandig advocaat kantoor houdt bij Leliveld advocaten in Maastricht. NMF Limburg heeft met haar een overeenkomst gesloten die aangesloten organisaties recht geeft op een gratis intakegesprek tot een uur bij nieuwe zaken zoals zienswijze, bezwaar en beroep, alsmede onbeperkt telefonisch advies van maximaal een half uur bij specifieke juridische vraagstukken.

 

Eigen bijdrage

Stichtingen en verenigingen met een beperkt vermogen en een statutaire doelstelling gerelateerd aan natuur- en milieuzaken, kunnen voor het voeren van een procedure (zienswijze, bezwaar of beroep) in aanmerking komen voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. Zij hoeven dan per procedure enkel een eigen bijdrage te betalen (€ 205,75) en de griffierechten (€ 333,00). Indien het doel voldoende aansluit bij de missie van NMF Limburg, kunnen aangesloten organisaties die minimaal een jaar lid zijn tevens aanspraak maken op het actiefonds voor een bijdrage voor het voeren van de procedure.

 

Alleen voor aangesloten organisaties

De juridische ondersteuning geldt alleen voor organisaties die zijn aangesloten bij de NMF Limburg. Willen andere groepen van deze faciliteit profiteren, dan is aansluiting bij de NMF het overwegen waard.