Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws

Bericht 10 t/m 18 van 945 berichten

28 juni 2019

Klimaatakkoord: genoeg gepraat, nu aan de slag

Met het op 28 juni 2019 door het kabinet gepresenteerde Klimaatakkoord zet Nederland een wezenlijke stap vooruit in het aanpakken van klimaatverandering en het halen van de Parijs-doelen. Nederland kan hiermee aan de slag. Dat laten Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties weten in een eerste reactie.
Lees meer »

20 juni 2019

Ontwerp Nationale Omgevingsvisie biedt perspectief voor natuur en landschap

Natuur- en milieuorganisaties zijn enthousiast over de vergezichten die de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie schetst. Vooral de inzet op behoud van natuur en landschapskwaliteiten springt eruit. Als het gaat om de concrete uitwerking en handvatten voor provincies en gemeenten, past een meer kritische houding.
Lees meer »

20 juni 2019

Tool voor het schrijven van een goede Warmtevisie

Nederland gaat van het gas af. Dat betekent dat woningen in de toekomst op een andere manier dan met aardgas moeten worden verwarmd. Hoe dat te bereiken? Daarvoor is er nu het Rapport Transitievisie Warmte.
Lees meer »

11 juni 2019

Ton Hermanussen nieuwe directeur van de Natuur en Milieufederatie Limburg

Per 14 oktober a.s. is Ton Hermanussen de nieuwe directeur van de Natuur en Milieufederatie Limburg. Hij volgt hiermee Hans Heijnen op die eind 2019 met pensioen gaat. Hermanussen is momenteel teammanager duurzame en ruimtelijke ontwikkeling bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. Hij heeft jarenlange ervaring als begeleider van veranderingsprocessen in zowel het landelijk als het stedelijk gebied.
Lees meer »

08 juni 2019

Checklist natuurwaarden bij grondgebonden zonne-energie

De Natuur en Milieufederaties (NMF's) en Natuur & Milieu (N&M) hebben een checklist opgesteld voor de omgang met natuurwaarden bij initiatieven voor grondgebonden zonne-energie. Het initiatief hiertoe komt voort uit de Green Deal 'Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten', die op 22 maart 2018 door 27 partijen werd ondertekend.
Lees meer »

03 juni 2019

Uitspraak Raad van State over stikstofbeleid belangrijk voor herstel natuur

Vergunningen voor de uitstoot van extra stikstof mogen niet meer verleend worden op basis van het huidige Programma Aanpak Stikstof (PAS). Die uitspraak deed de Raad van State op 29 mei 2019. Voortaan mogen alleen vergunningen worden verleend wanneer vooraf is bewezen dat natuurwaarden niet verder worden aangetast.
Lees meer »

21 mei 2019

Geen zonneparken in Nationaal Landschap Zuid-Limburg

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft samen met de Bond Heemschut Limburg een zienswijze uitgebracht als reactie op de voorgenomen aanleg van twee zonneparken in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Wij vragen de betrokken gemeenten om geen medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van beide projecten.
Lees meer »

01 mei 2019

Help het onderzoek naar sterfte bij jonge mezen

Mezen krijgen gif binnen dat wordt gebruikt tegen de buxusmotrups, blijkt uit onderzoek. Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Vogelbescherming willen het onderzoek uitbreiden. Ze hebben daarbij jouw hulp nodig. Met veel meldingen van dode meesjes kan deze sterfte later hopelijk worden voorkomen.
Lees meer »

11 april 2019

Gezamenlijke visie op uitdagingen landelijk gebied

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond, de Natuur en Milieufederatie Limburg, Natuurrijk Limburg, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben de handen ineen geslagen om samen te werken aan de aanpak van een aantal grote gemeenschappelijke uitdagingen in het landelijk gebied.
Lees meer »