Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws

Bericht 10 t/m 18 van 957 berichten

07 november 2019

Word Klimaatbuffer ambassadeur in Limburg

Wil jij zorgen dat de natuur niet verder onder druk komt te staan door klimaatverandering? Ambieer jij een invloedrijke plek bij gesprekken over onze toekomst? Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbuffer ambassadeur te worden in jouw eigen provincie.
Lees meer »

06 november 2019

Natuur en Milieufederaties ondertekenen het Klimaatakkoord

Het Algemeen Bestuur van de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) heeft tijdens haar kwartaalvergadering ingestemd met het Klimaatakkoord. De Natuur en Milieufederaties willen in de provincies wezenlijke stappen maken in het aanpakken van klimaatverandering.
Lees meer »

24 oktober 2019

Stikstofproblematiek in Limburg vraagt om lokale én landelijke maatregelen

De stikstofdepositie in Limburg behoort, met de andere veedichte provincies (Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Utrecht, Drenthe), tot de hoogste van ons land. Teveel stikstofdepositie leidt tot overbemesting van de natuur en verzuring van de bodem. Met forse schade aan de natuur tot gevolg.
Lees meer »

14 oktober 2019

Luchtvaartnota milieuorganisaties toont aan: krimp luchtvaart onvermijdelijk

Eind dit jaar komt minister Van Nieuwenhuizen met een nieuwe luchtvaartnota 2020-2050. Deze vormt de basis voor de besluiten van het kabinet over groei van luchthavens, vliegroutes en belasting op vliegen. Diverse natuurorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, vinden dat het tijd is voor een fundamentele omslag: de luchtvaart moet passen binnen de grenzen van klimaat, natuur en gezondheid.
Lees meer »

27 september 2019

Plan voor 10 miljoen extra bomen in Nederland valt in de prijzen

De Postcode Loterij gaat de aanplant van 10 miljoen bomen in Nederland mogelijk maken met een extra schenking van 2.250.000 euro aan de Natuur en Milieufederaties. Dit maakte de loterij bekend tijdens de Klimaatstaking in Den Haag op 27 september 2019.
Lees meer »

26 september 2019

Advies Commissie Remkes: een grote stap in de goede richting

Een grote stap in de goede richting, zo beoordelen de Natuur en Milieufederaties het advies van commissie Remkes voor de aanpak van het stikstofprobleem. Het advies schuwt geen taboes en kijkt breed naar relevante sectoren. De urgentie die commissie Remkes benadrukt, is in lijn met de oproep die de Natuur en Milieufederaties al jaren doen. Dat het rapport geen concrete doelen bevat, vinden we wel een gemiste kans.
Lees meer »

24 september 2019

Participatiecoalitie: Een goede energietransitie doen we sámen

De energietransitie wordt steeds duidelijker zichtbaar. Op veel plekken ontstaan initiatieven voor het opwekken van duurzame energie en voor het aardgasvrij maken van wijken. Burgers krijgen vaker te maken met plannen voor energieprojecten, of starten zelf een initiatief. En dat is goed, want de energietransitie gaat ons allemaal aan.
Lees meer »

10 september 2019

Aanpak geurhinder varkenshouderijen faalt

De geuroverlast voor omwonenden van varkenshouderijen is op veel plaatsen ondraaglijk. Met name in Noord-Limburg en Oost-Brabant, in gebieden waar de veehouderij geconcentreerd is, is sprake van ernstige geurhinderproblematiek. De inzet van luchtwassers om stankreductie te realiseren werkt in de praktijk veel minder goed dan op papier is beloofd.
Lees meer »

26 augustus 2019

Op weg naar een natuurinclusieve landbouw

Eind mei oordeelde de Raad van State dat de Nederlandse stikstofaanpak in strijd is met Europese wetgeving en kwetsbare natuurgebieden onvoldoende zijn beschermd. Vergunningen voor de uitstoot van extra stikstof mogen op basis van het huidige Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer worden verleend.
Lees meer »