Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws

Bericht 154 t/m 162 van 914 berichten

13 oktober 2015

Geloofwaardigheid Energieakkoord in het geding

Om de geloofwaardigheid van het Energieakkoord te behouden moeten nog dit jaar de gaten worden dichtgelopen tussen de tot nu toe genomen maatregelen en de afgesproken ambities. Bij het sluiten van het akkoord was er sprake van een half vol glas, nu blijkt er weer een slok uit genomen. Dit is niet genoeg, zeker in het licht van de klimaatzaak én de klimaatonderhandelingen in Parijs eind dit jaar.
Lees meer »

12 oktober 2015

Rondetafel StookJeRijk Roermond op 13 oktober

Op dinsdagavond 13 oktober van 20.00-22.00 uur wordt in het GroenHuis in Roermond (Godsweerderstraat 2) de aftrap gegeven van StookJeRijk in Limburg. Na een aantal succesvolle jaren elders in Nederland doet de karavaan voor het eerst onze provincie aan. De rondetafel StookJeRijk gaat over betaalbaarheid en energiebesparing in de huursector en overleg tussen gemeente, woningcorporaties en huurders.
Lees meer »

30 september 2015

Harde doelen voor schone energie nodig

Duidelijke doelen en concrete maatregelen voor duurzame energie en energiebesparing ontbreken in rapport Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Milieuorganisaties, onder wie De Natuur en Milieufederaties, trekken aan de bel.
Lees meer »

30 september 2015

NMF Limburg lanceert nieuwe app TRINL

Met de leuke (gratis) app Tijdreizen in Limburg (TRINL) kun je ‘reizen door de tijd’. Deze app geeft een bijzondere kijk op het Limburgse landschap door de eeuwen heen.
Lees meer »

29 september 2015

Klimaatfilmcyclus Limburg 2015

In de aanloop naar de klimaatconferentie in december in Parijs, organiseren Lumière Maastricht, ECI Cultuurfabriek Roermond, De Nieuwe Scene Venlo en WeertEnergie een unieke Klimaatfilmcyclus op vier locaties in Limburg.
Lees meer »

16 september 2015

NMF Limburg tekent Fossielvrij Verklaring

Vandaag kwamen de leden van de bij de NMF Limburg aangesloten organisaties bijeen tijdens de jaarlijkse achterbandag in het GrensPark Kempen~Broek in Weert. Thema van de dag was: het klimaat.
Lees meer »

08 september 2015

Internationale Klimaatmars Parijs op 11 en 12 december

In december komt de internationale politieke gemeenschap in Parijs bijeen voor een belangrijke klimaattop. In het kader hiervan organiseert Milieudefensie een busreis naar Parijs. Om de druk op de wereldleiders op te voeren wordt er een grote demonstratie in Parijs georganiseerd. En jij kunt hier bij zijn!
Lees meer »

07 september 2015

Milieueffectrapport Ooijen Wanssum niet compleet

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Gebiedsontwikkelingsplan Ooijen Wanssum beoordeeld. De milieueffecten van een haven bij Wanssum zijn onvoldoende onderzocht. De provincie heeft aangegeven extra informatie aan te leveren.
Lees meer »

01 september 2015

Onderzoek afgerond naar Limburgse stortplaatsen

Studenten van de Open Universiteit hebben voor de Natuur en Milieufederatie Limburg mogelijkheden onderzocht voor het terugwinnen van grondstoffen uit oude Limburgse stortplaatsen (urban mining). Het doel is om stortplaatsen aan te wijzen voor rendabele sanering waarna natuurontwikkeling kan plaatsvinden. Afval uit stortplaatsen bevat soms metalen die zijn terug te winnen voor verkoop (metalen) of hergebruik (stenen, zand, plastic). Resterend afval kan als brandstof dienen voor de opwekking van elektriciteit en warmte.
Lees meer »