Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws

Bericht 154 t/m 162 van 939 berichten

27 mei 2016

Zilvergroene natuurzone moet beter beschermd worden

Volgens de Natuur en Milieufederatie Limburg wordt de zilvergroene natuurzone in Limburg onvoldoende beschermd tegen ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 zijn de natuurgebieden in onze provincie onderverdeeld in goudgroen en zilvergroen.
Lees meer »

03 mei 2016

Informatieavond Tihange op 11 mei in Maastricht

De Natuur en Milieufederatie Limburg, de gemeenteraad van Maastricht, Milieufront Eijsden en WISE organiseren op woensdag 11 mei 2016 een informatieavond over de kerncentrale in het Belgische Tihange. Aanvang om 19.00 uur.
Lees meer »

18 april 2016

NMF's zoeken nieuwe netwerkdirecteur

De Natuur en Milieufederaties zijn op zoek naar een gedreven en ervaren netwerkdirecteur die leiding geeft aan een effectieve en projectgerichte samenwerking van de 12 provinciale Natuur en Milieufederaties met onze externe partners. Reageer voor 8 mei.
Lees meer »

18 april 2016

Convenenant Sociaal Verbond Limburg ondertekend

Woensdagmiddag 13 april 2016 is het convenant Sociaal Verbond Limburg ondertekend. Hiermee wil een groot aantal Limburgse maatschappelijke organisaties kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee bijdragen aan de doelstelling om de arbeidsparticipatie van deze doelgroep te vergroten.
Lees meer »

13 april 2016

Productie hernieuwbare energie vergt veel ruimte

Het Rijk (Energieakkoord) en de Provincie Limburg (Aanvalsplan asbest en energie) willen - net als de Natuur en Milieufederatie Limburg - dat het aandeel hernieuwbare energie de komende jaren fors toeneemt. De omschakeling van fossiele energie naar hernieuwbare energie vraagt echter veel ruimte. De vraag is dan ook hoe het plaatje uiteindelijk ingevuld zal worden.
Lees meer »

11 april 2016

Ondertekening Sociaal verbond Limburg

Woensdagmiddag 13 april wordt in Maastricht het convenant Sociaal Verbond Limburg ondertekend. Hiermee wil een groot aantal Limburgse organisaties kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee bijdragen aan de doelstelling om de arbeidsparticipatie van deze doelgroep te vergroten. Ook de NMF Limburg ondertekent het convenant.
Lees meer »

11 april 2016

M.E.R. bestemmingsplan Buitengebied Simpelveld niet compleet

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan Buitengebied Simpelveld beoordeeld. Het rapport bevat goede informatie voor de besluitvorming maar is nog niet compleet. In het rapport ontbreekt informatie over de effecten op natuur en landschap. De Commissie adviseert het rapport op deze punten aan te vullen.
Lees meer »

11 april 2016

Symposium Buiten Sporten Natuurlijk op 19 mei

In onze verstedelijkte omgeving raakt de mens verder verwijderd van de natuur. Buitensportbeleving kan deze kloof overbruggen. De natuur daagt ons uit. Bij diverse buitensporten vormt de interactie met de natuurlijke omgeving de essentie van de sportieve uitdaging. Deze omgeving is daarbij meer dan de 'passieve' ruimte waarin de sport wordt beoefend. Op donderdag 19 mei wordt ein Arnhem den symposium met dit thema georganiseerd door o.a. de Natuur en Milieufederaties.
Lees meer »

04 april 2016

NMF Limburg leidt energiecoaches op

Sinds 2012 ondersteunt de Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) lokale duurzame energieinitiatieven. Die initiatieven hebben zich vaak georganiseerd in coöperatief verband. De initiatiefnemers willen graag hun leden of buurtgenoten ondersteunen bij het besparen van energie in huis. Zo is het idee geboren om energiecoaches op te leiden.
Lees meer »