Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws

Bericht 19 t/m 27 van 957 berichten

15 augustus 2019

Raad van State zet streep door geplande woonwijk in het Melickerveld

Woensdag 14 augustus zette de hoogste rechter van Nederland een streep door de plannen voor een grote woonwijk in het Melickerveld. De Natuur en Milieufederatie Limburg had samen met Milieugroep Roermond en Milieu en Heemkunde Vereniging Swalmen beroep aangetekend tegen deze plannen.
Lees meer »

18 juli 2019

Warmtebedrijven en milieuorganisaties sluiten Warmtepact

Warmtebedrijven slaan de handen ineen met milieuorganisaties Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties. Met als doel de groei en verduurzaming van warmtenetten te versnellen. Zij streven ernaar om in 2030 1,2 miljoen woningen aangesloten te hebben op een warmtenet.
Lees meer »

02 juli 2019

GoodFoodClub.nu: jouw startpunt voor duurzaam en lokaal voedsel

Nederlanders worden steeds bewuster als het aankomt op voedsel, gezondheid en voedselverspilling. We eten minder vlees, er zijn tal van initiatieven tegen voedselverspilling en we kopen vaker lokale en seizoensgebonden groenten. Voor al deze bewuste Nederlanders hebben de Natuur- en Milieufederaties de GoodFoodClub.nu gelanceerd.
Lees meer »

28 juni 2019

Klimaatakkoord: genoeg gepraat, nu aan de slag

Met het op 28 juni 2019 door het kabinet gepresenteerde Klimaatakkoord zet Nederland een wezenlijke stap vooruit in het aanpakken van klimaatverandering en het halen van de Parijs-doelen. Nederland kan hiermee aan de slag. Dat laten Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties weten in een eerste reactie.
Lees meer »

20 juni 2019

Ontwerp Nationale Omgevingsvisie biedt perspectief voor natuur en landschap

Natuur- en milieuorganisaties zijn enthousiast over de vergezichten die de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie schetst. Vooral de inzet op behoud van natuur en landschapskwaliteiten springt eruit. Als het gaat om de concrete uitwerking en handvatten voor provincies en gemeenten, past een meer kritische houding.
Lees meer »

20 juni 2019

Tool voor het schrijven van een goede Warmtevisie

Nederland gaat van het gas af. Dat betekent dat woningen in de toekomst op een andere manier dan met aardgas moeten worden verwarmd. Hoe dat te bereiken? Daarvoor is er nu het Rapport Transitievisie Warmte.
Lees meer »

11 juni 2019

Ton Hermanussen nieuwe directeur van de Natuur en Milieufederatie Limburg

Per 14 oktober a.s. is Ton Hermanussen de nieuwe directeur van de Natuur en Milieufederatie Limburg. Hij volgt hiermee Hans Heijnen op die eind 2019 met pensioen gaat. Hermanussen is momenteel teammanager duurzame en ruimtelijke ontwikkeling bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. Hij heeft jarenlange ervaring als begeleider van veranderingsprocessen in zowel het landelijk als het stedelijk gebied.
Lees meer »

08 juni 2019

Checklist natuurwaarden bij grondgebonden zonne-energie

De Natuur en Milieufederaties (NMF's) en Natuur & Milieu (N&M) hebben een checklist opgesteld voor de omgang met natuurwaarden bij initiatieven voor grondgebonden zonne-energie. Het initiatief hiertoe komt voort uit de Green Deal 'Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten', die op 22 maart 2018 door 27 partijen werd ondertekend.
Lees meer »

03 juni 2019

Uitspraak Raad van State over stikstofbeleid belangrijk voor herstel natuur

Vergunningen voor de uitstoot van extra stikstof mogen niet meer verleend worden op basis van het huidige Programma Aanpak Stikstof (PAS). Die uitspraak deed de Raad van State op 29 mei 2019. Voortaan mogen alleen vergunningen worden verleend wanneer vooraf is bewezen dat natuurwaarden niet verder worden aangetast.
Lees meer »