Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws

Bericht 37 t/m 45 van 955 berichten

26 januari 2019

VACATURE DIRECTEUR

Wegens pensionering van onze huidige directeur zoeken wij een opvolger die enthousiast leiding geeft aan de organisatie, de relatie met de achterban van NMF Limburg verder vorm geeft en de externe positionering uitbouwt.
Lees meer »

22 januari 2019

Voetafdruk van Nederland moet kleiner

Op dinsdag 22 januari is mede namens de Natuur en Milieufederaties een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer waarin wordt voorgesteld om niet alleen op klimaatgebied forse stappen te zetten, maar om ook de mondiale ecologische voetafdruk in Nederland drastisch te verkleinen.
Lees meer »

08 januari 2019

Visie op ontwikkeling Noord-Limburgse Maasterrassen

De bijzondere kwaliteit van de terrassenmaas in Noord-Limburg staat onder druk, nu er onder meer dijkverhogingen en dijkverleggingen zijn aangekondigd in het kader van de hoogwaterveiligheid. Meters hoge dijken en diepe waterplassen zullen het aanzien van het Maasdal onherkenbaar veranderen.
Lees meer »

21 december 2018

Klimaatakkoord nog onvoldoende

De Natuur en Milieufederaties vinden het Klimaatakkoord in zijn huidige vorm, ondanks tal van goede punten, nog onvoldoende. Op 20 december jl. lieten we samen met Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Jonge Klimaatbeweging, MVO Nederland en FNV weten dat we niet achter dit Klimaatakkoord staan.
Lees meer »

19 december 2018

Deltaplan voor biodiversiteit: samen natuurverlies ombuigen naar herstel

Een brede maatschappelijke beweging presenteerde deze week haar aanpak voor natuurherstel in Nederland. De rijkdom aan dieren en planten in ons land neemt in hoog tempo af. Inspanningen voor biodiversiteitsherstel hebben tot nu toe niet het gewenste resultaat bereikt.
Lees meer »

07 november 2018

PAS op de plaats: Nederlands stikstofbeleid moet beter oordeelt Europees Hof

Het Europees Hof deed vandaag uitspraak in de zaak over het Nederlandse programma dat uitstoot van stikstof tegen moet gaan. Het Europees Hof oordeelt dat de Nederlandse overheid vergunningen alleen nog mag verlenen op basis van daadwerkelijke milieuwinst. Het programma zal moeten worden aangepast. De Natuur en Milieufederatie Limburg is blij met deze uitspraak.
Lees meer »

11 oktober 2018

Regionale Energiestratie Limburg - Blijf doel voor ogen houden

Op 10 juli 2018 presenteerde oud-minister Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, samen met de vijf voorzitters van de klimaattafels de voorstellen voor hoofdlijnen van het nationale Klimaatakkoord. Tevens bood Nijpels de voorstellen aan minister Wiebes van Economische Zaken aan. Met de hoofdlijnen geven de vijf tafels invulling aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 een CO2-reductie van 49 procent te realiseren.
Lees meer »

02 oktober 2018

Hambacher bos in de gevarenzone

Het Hambacher Forst (ten westen van Keulen) is een van de oudste bossen van Europa. Het Duitse energiebedrijf RWE wil de laatste hectaren van het bos gaan kappen om naar bruinkool te graven. Op 6 oktober vindt een gote demonstratie plaats tegen de ontbossing.
Lees meer »

02 oktober 2018

Kabinet aan zet in strijd tegen klimaatverandering

Een ambitieus klimaatakkoord is haalbaar, blijkt uit de analyses van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB). Maar tegelijkertijd is duidelijk dat de plannen veel te vaag zijn. Het kabinet is nu aan zet. De beoogde 49% CO2-besparing is alleen haalbaar als de regering daadkrachtig en voortvarend optreedt.
Lees meer »