Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws

Bericht 46 t/m 54 van 932 berichten

02 februari 2018

Laat de zomer weer zoemen

Heerlijk toch, zo’n zomerse tuin, balkon of park vol zoemende bijtjes. Die allereerste hommels die het voorjaar inluiden en nijvere bijen, druk bouwend en metselend aan hun nest. Bijen en hommels (ook bijen) fascineren, brengen de natuur tot leven en zijn nog nuttig ook. Ze zorgen voor bestuiving, ook van onze voedselgewassen.
Lees meer »

26 januari 2018

Omwonenden en milieuorganisaties dagen Staat voor de rechter

Tien bewoners- en milieuorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Limburg, hebben een kort geding aangespannen tegen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Reden is dat de Minister vooruitlopend op de inspraak- en bezwaarprocedure en wijziging van het Luchthavenbesluit toestemming heeft gegeven om de hele lengte van de start- en landingsbaan op Maastricht Aachen Airport te gebruiken.
Lees meer »

26 januari 2018

Bezwaar natuur- en milieuorganisaties tegen bouw mega paardenloods in Banholt

De Natuur en Milieufederatie Limburg, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Bond Heemschut Limburg vragen de gemeente Eijsden-Margraten om geen vergunning te verlenen voor de bouw van een grote rijhal met paardenboxen in Banholt.
Lees meer »

04 januari 2018

Bewust boeren in Limburg: Interview met bioboer Joep van de Bool

Tuinderij De Waog staat al 40 jaar voor innovatief en duurzaam ondernemerschap in de biologische tuinbouw. Joep van de Bool zal op termijn het stokje overnemen van vader Wiel, die het familiebedrijf heeft opgericht. Tijd voor een gesprek met de jonge bioboer uit Neer die enthousiast vertelt over zijn drijfveren en toekomstplannen.
Lees meer »

19 december 2017

Intensieve veehouderij Limburg nog lang geen lust voor haar omgeving

‘In 2025 is elke veehouderij in Limburg een lust voor haar omgeving.’ Dit wervende doel werd in november 2013 vastgelegd in het Manifest evenwichtige veehouderij Limburg. De uitkomst van twee dagen stevig onderhandelen op kasteel Vaeshartelt bij Maastricht.
Lees meer »

01 december 2017

Limburgs Derde Energielandschap

Op woensdagavond 15 november jl. organiseerde het Servicepunt Energie Lokaal Limburg (SELL) een bijeenkomst rondom het thema: Energielandschap en Participatie. De transitie van fossiele energie naar hernieuwbare energie heeft grote gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte. Immers, het ruimtelijk beslag van duurzaam opgewekte energie is vele malen groter dan van fossiele energie.
Lees meer »

01 december 2017

Europees landbouwbeleid moet ambitieuzer om natuur en milieu te beschermen

Gisteren publiceerde de Europese Commissie haar Mededeling ’The Future of Food and Farming’. Hiermee gaat de discussie over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) echt van start. Een noodzakelijke herziening, omdat het huidige GLB tot dusver een duurzaam perspectief voor de landbouw niet dichterbij heeft gebracht.
Lees meer »

24 november 2017

Gezamenlijke aanpak voor Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agro-industrie, wetenschap en van natuur- en milieuorganisaties heeft de handen ineen geslagen. Samen zullen zij een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. Dit plan moet voor de zomer 2018 gereed zijn. Deze afspraak is vastgelegd in de ‘verklaring van Driebergen’. Partijen zullen de ze verklaring aanbieden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Lees meer »

24 november 2017

Green Deal Voedselbossen donderdag 23 november ondertekend

Donderdag 23 november tekenen de Natuur en Milieufederaties samen met 20 andere deelnemende partijen in Lelystad de Green Deal Voedselbossen. Hiermee maken de betrokkenen hun intenties voor verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Nederland officieel.
Lees meer »