Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws

Bericht 46 t/m 54 van 957 berichten

02 oktober 2018

Hambacher bos in de gevarenzone

Het Hambacher Forst (ten westen van Keulen) is een van de oudste bossen van Europa. Het Duitse energiebedrijf RWE wil de laatste hectaren van het bos gaan kappen om naar bruinkool te graven. Op 6 oktober vindt een gote demonstratie plaats tegen de ontbossing.
Lees meer »

02 oktober 2018

Kabinet aan zet in strijd tegen klimaatverandering

Een ambitieus klimaatakkoord is haalbaar, blijkt uit de analyses van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB). Maar tegelijkertijd is duidelijk dat de plannen veel te vaag zijn. Het kabinet is nu aan zet. De beoogde 49% CO2-besparing is alleen haalbaar als de regering daadkrachtig en voortvarend optreedt.
Lees meer »

27 september 2018

Project RHEDCOOP met Europese steun van start

Met goedkeuring van het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland kan het project RHEDCOOP (Renovatie en Hernieuwbare Energiediensten via Coöperaties) van start. Dankzij dit fiat kan het project rekenen op financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Lees meer »

11 september 2018

5 Speerpunten voor het verkiezingsprogramma van 2019

In 2019 vinden verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten in Limburg. Om de diverse partijen te helpen met het opstellen van een groen en duurzaam verkiezingsprogramma hebben we 5 speerpunten uitgewerkt. Thema's die aan bod komen zijn onder meer behoud van biodiversiteit, een klimaatrobuust watersysteem en een verantwoorde energietransitie.
Lees meer »

10 september 2018

Nederland wil koploper worden in kringlooplandbouw

In de onlangs gepubliceerde Landbouw, natuur en voedsel-visie stelt minister Schouten dat er een omschakeling moet plaatsvinden naar een ander systeem van voedselproductie: een vorm van landbouw die toekomst heeft, genoeg voedsel produceert én positief bijdraagt aan natuur, landschap en klimaat.
Lees meer »

16 juli 2018

De Natuur en Milieufederatie Limburg gaat verhuizen

De Natuur en Milieufederatie Limburg verhuist binnenkort naar een nieuwe locatie in Roermond.
Lees meer »

03 juli 2018

Milieuorganisaties willen verbod op vislood

De Natuur en Milieufederatie Limburg en de Brabantse Milieufederatie willen een verbod op de verkoop en het gebruik van vislood. Als gevolg van de sportvisserij komt jaarlijks maar liefst 470.000 kilo lood in zout water terecht en 54.000 kilo lood in zoet water.
Lees meer »

03 juli 2018

Ontrekkingsverbod uit oppervlaktewater

Door de aanhoudende droogte mogen boeren in Noord- en Midden-Limburg geen water oppompen uit beken en rivieren voor het beregenen van hun akkers. Het verbod is op 18 juni ingesteld en geldt inmiddels ook voor de Zuid-Limburgse Vlootbeek.
Lees meer »

21 juni 2018

NMF Limburg presenteert 'Zonnevisie'

Op 15 juni jl. hebben we onze zonnevisie aan Theo Bovens, voorzitter van de Provinciale Staten van Limburg, aangeboden. Nu de zonnevisie officieel is gepresenteerd kunnen we de boodschap eindelijk van de daken schreeuwen: 'Leg zonnepanelen eerst op het dak en dan pas op de grond'.
Lees meer »