Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws

Bericht 64 t/m 72 van 957 berichten

05 maart 2018

Stemmen met je neus in de Peel

Woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en kunnen we met onze stem invloed uitoefenen op lokaal beleid. Stemmen doe je met je hoofd en je hart, maar op sommige plekken kan je neus ook helpen. In de Noord-Limburgse Peelgemeenten bijvoorbeeld, waar veel inwoners last hebben van een penetrante geur afkomstig van veehouderijbedrijven.
Lees meer »

27 februari 2018

Bermen in buitengebieden verdwijnen

Bermen in buitengebieden verdwijnen en dat is slecht nieuws voor vogels, insecten en bijen. Die zijn namelijk afhankelijk van een rijke biodiversiteit aan de randen van akkers.
Lees meer »

23 februari 2018

De Alliantie tegen uitbreiding Luchthaven Maastricht verliest kort geding

De Alliantie tegen uitbreiding Luchthaven Maastricht, bestaande uit bewoners- en milieuorganisaties, heeft het kort geding dat zij had aangespannen tegen het besluit van de minister om de complete start- en landingsbaan van het vliegveld te gebruiken, verloren.
Lees meer »

22 februari 2018

Handreiking coöperatief ondernemen met wind

“Hoe kan windenergie zodanig ontwikkeld worden dat het door de burgers en bedrijven als een eigen ontwikkeling gezien en ervaren wordt?” Deze vraag heeft REScoop Limburg, de koepelorganisatie van de coöperaties Zuidenwind, WeertEnergie, Leudal Energie, NeWeCOOP en Peel Energie, opgepakt. Met deze partners werd de coöperatieve aanpak uitgewerkt en gebruikt bij de windplanontwikkelingen in de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en Peel en Maas. Het project is uitgevoerd met steun van de Provincie Limburg en vond plaats binnen de kaders van Duurzaam Door. De leerpunten uit de praktijk van de coöperaties en gemeenten zijn in een Handreiking vastgelegd door SELL. Deze avond is de Handreiking officieel overhandigd aan gedeputeerde Daan Prevoo.
Lees meer »

20 februari 2018

Heuvelland in gevarenzone

NMF Limburg pleit voor betere bescherming landschap in heuvelland
Lees meer »

19 februari 2018

Postcode Loterij schenkt 2,25 miljoen euro aan de Natuur en Milieufederaties

De Natuur en Milieufederaties hebben op donderdag 15 februari tijdens het Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré een cheque van 2,25 miljoen euro ontvangen van de Nationale Postcode Loterij.
Lees meer »

15 februari 2018

Windpark Greenport Venlo desastreus voor vleermuizen en vogels

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft op 7 februari jl. bij de gemeente Venlo gepleit voor een heroverweging van de voorgenomen locaties voor windmolens op Windpark Greenport Venlo. Als de windturbines hier toch worden geplaatst dan gaat dit ten koste van natuur en landschap. Met grote nadelige effecten op vleermuizen, vogels en de goudgroene natuurzone.
Lees meer »

02 februari 2018

Laat de zomer weer zoemen

Heerlijk toch, zo’n zomerse tuin, balkon of park vol zoemende bijtjes. Die allereerste hommels die het voorjaar inluiden en nijvere bijen, druk bouwend en metselend aan hun nest. Bijen en hommels (ook bijen) fascineren, brengen de natuur tot leven en zijn nog nuttig ook. Ze zorgen voor bestuiving, ook van onze voedselgewassen.
Lees meer »

26 januari 2018

Omwonenden en milieuorganisaties dagen Staat voor de rechter

Tien bewoners- en milieuorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Limburg, hebben een kort geding aangespannen tegen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Reden is dat de Minister vooruitlopend op de inspraak- en bezwaarprocedure en wijziging van het Luchthavenbesluit toestemming heeft gegeven om de hele lengte van de start- en landingsbaan op Maastricht Aachen Airport te gebruiken.
Lees meer »