Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws

Bericht 73 t/m 81 van 955 berichten

19 december 2017

Intensieve veehouderij Limburg nog lang geen lust voor haar omgeving

‘In 2025 is elke veehouderij in Limburg een lust voor haar omgeving.’ Dit wervende doel werd in november 2013 vastgelegd in het Manifest evenwichtige veehouderij Limburg. De uitkomst van twee dagen stevig onderhandelen op kasteel Vaeshartelt bij Maastricht.
Lees meer »

01 december 2017

Limburgs Derde Energielandschap

Op woensdagavond 15 november jl. organiseerde het Servicepunt Energie Lokaal Limburg (SELL) een bijeenkomst rondom het thema: Energielandschap en Participatie. De transitie van fossiele energie naar hernieuwbare energie heeft grote gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte. Immers, het ruimtelijk beslag van duurzaam opgewekte energie is vele malen groter dan van fossiele energie.
Lees meer »

01 december 2017

Europees landbouwbeleid moet ambitieuzer om natuur en milieu te beschermen

Gisteren publiceerde de Europese Commissie haar Mededeling ’The Future of Food and Farming’. Hiermee gaat de discussie over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) echt van start. Een noodzakelijke herziening, omdat het huidige GLB tot dusver een duurzaam perspectief voor de landbouw niet dichterbij heeft gebracht.
Lees meer »

24 november 2017

Gezamenlijke aanpak voor Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agro-industrie, wetenschap en van natuur- en milieuorganisaties heeft de handen ineen geslagen. Samen zullen zij een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. Dit plan moet voor de zomer 2018 gereed zijn. Deze afspraak is vastgelegd in de ‘verklaring van Driebergen’. Partijen zullen de ze verklaring aanbieden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Lees meer »

24 november 2017

Green Deal Voedselbossen donderdag 23 november ondertekend

Donderdag 23 november tekenen de Natuur en Milieufederaties samen met 20 andere deelnemende partijen in Lelystad de Green Deal Voedselbossen. Hiermee maken de betrokkenen hun intenties voor verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Nederland officieel.
Lees meer »

26 oktober 2017

CODE ROOD voor natuur: 75% minder insecten is rampzalig

De oproep van TV-tuinman Lodewijk Hoekstra om het Binnenhof te vergroenen, krijgt landelijk veel bijval. Verschillende natuurorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, de Vlinderstichting, LandschappenNL, het Wereld Natuur Fonds en diverse andere partijen zoals Naturalis, onderschrijven de noodzaak om de oorzaken van de achteruitgang van biodiversiteit aan te pakken.
Lees meer »

20 oktober 2017

NMF Limburg vraagt extra garanties voor natuur bij versnelde openstelling Buitenring Parkstad

In 2015 heeft de Raad van State bepaald dat de Buitenring Parkstad Limburg mocht worden aangelegd, onder voorwaarde dat er een aantal maatregelen zou worden getroffen om de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden het Geleenbeekdal en de Brunssummerheide te beperken.
Lees meer »

20 oktober 2017

A2 verbreding: NMF Limburg vraagt extra natuurcompensatie en duurzaamheidsmaatregelen

De A2 tussen knooppunten Het Vonderen (Echt) en Kerensheide (Geleen) wordt verbreed naar 2x3 baans. Deze verbreding zal plaatsvinden in de periode 2022-2025. In een zienswijze op het ontwerp Tracébesluit/MER vraagt de NMF Limburg om extra maatregelen om het verlies aan natuur te compenseren.
Lees meer »

17 oktober 2017

Oproep aan gemeenten en bedrijven in Limburg om mee te doen aan de Nacht van de Nacht

Op zaterdag 28 oktober organiseren de Natuur en Milieufederaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) samen met zo’n 300 andere organisaties de Nacht van de Nacht. Tijdens deze nacht worden door het hele land honderden activiteiten georganiseerd waarbij deelnemers de schoonheid van de nacht kunnen ervaren. Afgelopen jaar doofden 178 gemeenten en bedrijven in Nederland verlichting tijdens de Nacht van de Nacht. 10 gemeenten doofden zelfs de openbare verlichting van straten of pleinen. In Limburg waren 6 gemeenten actief tijdens de Nacht van de Nacht en doofden een deel van de openbare verlichting, aanstraalverlichting van monumenten, kerken en gebouwen en verlichting van openbare gebouwen. Ook waren er een aantal bedrijven in Limburg die verlichting doofden.
Lees meer »