Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws

Bericht 73 t/m 81 van 932 berichten

09 juni 2017

Goede doelen sector wil maatschappelijke impact zichtbaar maken

Onder de naam ‘Impact Challenge’ hebben branchegenoten uit de goede doelen sector, waaronder de Natuur en Milieufederaties, een nieuw initiatief gelanceerd. De Impact Challenge bestaat o.a. uit een jaarlijkse impactmeting, een evenement en een leergang. Het initiatief speelt in op de behoefte om de maatschappelijke impact van de sector te vergroten en zichtbaarder te maken. Naast het CBF zijn brancheorganisatie Goede Doelen Nederland, PwC, Impact Centre Erasmus, Wakker Dier, Nierstichting, Plan, Amref Flying Doctors, Simavi en The Hunger Project aangesloten.
Lees meer »

09 juni 2017

Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in Noord- en Midden-Limburg

Waterschap Limburg heeft besloten dat vanaf maandag 29 mei 12.00 uur geen water uit beken en rivieren mag worden gebruikt om akkers en weilanden te beregenen. Het waterpeil van de meeste beken in Noord- en Midden-Limburg is laag. Dit komt door de droogte van de afgelopen weken. Doel van het verbod is voldoende watervoorraad te behouden.
Lees meer »

02 juni 2017

Reactie natuur- en milieuorganisaties op voorstel Interimwet veedichte gebieden

Eén van de dossiers waar de Natuur en Milieufederaties zich zowel landelijk als regionaal mee bezighouden is de intensieve veeteelt. Omvangrijke veehouderij heeft ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving (verkeersdruk, stank, gezondheidseffecten) en natuur. De Natuur en Milieufederatie Limburg pleit al langer voor een kleinere veestapel in de provincie.
Lees meer »

29 mei 2017

De Natuur en Milieufederatie Limburg vraagt uw aandacht voor de ‘Kettingreactie Tihange’

Deze actie, georganiseerd door Wise (Nederland) en Stichting Stop Tihange, zal plaatsvinden op 25 juni 2017 en zal laten zien hoe groot het draagvlak is voor de sluiting van de kerncentrale nabij het Belgische Hoei. Lees hieronder hoe u mee kan doen of anderzijds kan helpen deze actie tot een succes te maken.
Lees meer »

29 mei 2017

Wij steunen het oprichten van de Nationale Energiecommissie

Teken net als Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties en meer dan 15.000 anderen Nederlanders de oproep.
Lees meer »

22 mei 2017

Kritiek op Programmatische Aanpak Stikstof

In 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. De bedoeling van de PAS is het mogelijk maken van economische ontwikkelingen alsook het terugdringen van de stikstofdepositie op daarvoor kwetsbare natuurgebieden.
Lees meer »

19 mei 2017

Actieplan stoppen met gas aangeboden aan Kamerleden

De Tweede Kamer moet met spoed werk maken van de overstap van gas naar duurzame verwarming in huizen en gebouwen om een einde te kunnen breien aan de gaswinning. Samen met Milieudefensie, de Woonbond, Greenpeace, FNV-Noord, Groninger Bodembeweging, Natuur & Milieu, en energieleverancier Greenchoice overhandigden de Natuur en Milieufederaties vandaag een zes-punten actielijst aan de Tweede Kamer.
Lees meer »

12 mei 2017

Bouw grote loods tast Nationaal Landschap Zuid-Limburg aan

Het Rijk heeft Zuid-Limburg aangewezen als één van de twintig Nationale Landschappen van ons land. Dit zijn gebieden met een unieke combinatie van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke elementen en kwaliteiten.
Lees meer »

12 mei 2017

Hartenkreet groene organisaties: vergeet natuur niet

Zo'n twee weken geleden publiceerden partijcommissies van VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie hun wensen voor de groene paragraaf in het nieuwe regeerakkoord. ‘Duurzaam is de toekomst’ laat zien dat het gevoel van urgentie breed gedeeld wordt. En dat is hard nodig.
Lees meer »