Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws

Bericht 73 t/m 81 van 920 berichten

01 mei 2017

100 Miljoen nodig voor nationale parken

Negen maatschappelijke organisaties roepen het parlement en het toekomstige kabinet op om structureel steun te geven voor de nationale parken van Nederland. De organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, ANWB, Natuurmonumenten, Landschappen NL, instituut voor natuureducatie IVN en werkgeversorganisatie VNO/NCW, vragen 100 miljoen.
Lees meer »

21 april 2017

Voorstel aan gemeenten coöperatieve ontwikkeling van zonneparken voorrang te geven

Het Servicepunt Energie Lokaal Limburg van De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft namens bij haar aangesloten energiecoöperaties de gemeentebesturen in de Limburgse gemeenten gevraagd omwonenden van toekomstige zonneparken in staat te stellen daarin een belang te nemen.
Lees meer »

28 maart 2017

Persbericht samenwerkende natuur- en milieuorganisaties omtrent aflevering Zembla van 22 maart 2017

Economische Zaken en kolenbedrijven moeten afspraken nakomen: geen belastinggeld voor ontbossing. De natuur- en milieuorganisaties zijn geschokt door de praktijken die in de uitzending van Zembla van 22 maart worden onthuld.
Lees meer »

28 maart 2017

Brief lokale energie coöperaties inzake ondersteuning SELL

In februari van dit jaar vernam de Natuur en Milieufederatie Limburg dat het SELL (Servicepunt Energie Lokaal Limburg) niet langer financiering van de Provincie Limburg zou krijgen. Momenteel zijn de ontwikkelingen bij de vele verschillende energiecoöperaties in volle gang en kunnen zij deze onze ondersteuning die hiermee gefinancierd wordt juist goed gebruiken.
Lees meer »

17 maart 2017

Twee vacatures bij onze collega's van de Zeeuwse Milieufederatie

De ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) is een overkoepelende natuur- en milieuorganisatie die werkt aan een mooi en duurzaam Zeeland en zoekt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een tweetal gedreven collega's op het gebied van Landschap/Ruimtelijke Ordening en Deltawateren en Circulaire Economie/Duurzame Energie.
Lees meer »

17 maart 2017

Nieuwe regio-indeling Natuur en Milieufederatie Limburg

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft een herindeling gedaan van de regio's binnen de provincie. Op deze manier sluit onze regio-indeling beter aan op de verdeling die de Provincie maakt.
Lees meer »

10 maart 2017

Informatieavond Tihange 5 april in Sittard

In Limburg en gebieden net over de grens in België en Duitsland maakt men zich in toenemende mate zorgen over de veiligheid van de kerncentrale in Tihange in België. De ruim 40 jaar oude kerncentrale, gelegen op zo’n 50 km ten zuidwesten van Maastricht, bestaat uit drie reactoren die om de haverklap negatief in het nieuws komen.
Lees meer »

10 maart 2017

Nieuwe directeur Zeeuwse Milieufederatie (ZMf)

Met ingang van 1 mei 2017 wordt Ira von Harras de nieuwe directeur van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf). Zij woont in Goes en werkt momenteel als coördinator Duurzaamheid van Scalda in Zeeland en als programmamanager van de landelijke netwerkorganisatie Het Groene Brein Roots waar zij mede-oprichter van is.
Lees meer »

06 maart 2017

Steeds meer verzet tegen verhuurderheffing

Een grote verzameling maatschappelijke organisaties spreekt zich vandaag uit tegen de verhuurderheffing, de heffing oplopend tot 2 miljard euro die sociale verhuurders moeten betalen aan het Rijk. De FNV, Milieudefensie, ouderenorganisatie KBO PCOB en tal van andere organisaties hebben zich bij deze oproep van de Woonbond aangesloten. In een gezamenlijk manifest roepen zij het volgende kabinet op deze belasting af te schaffen.
Lees meer »