Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws

Bericht 73 t/m 81 van 939 berichten

28 juli 2017

Bijeenkomst: Samen maken we Nederland aardgasvrij

Steeds meer dorpen, buurten en gemeenten hebben de ambitie aardgasloos te worden. Maar hoe organiseer je dit?
Lees meer »

24 juli 2017

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn weer in volle gang. Gemeenten hebben belangrijke taken op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Door de decentralisatie op deze beleidsterreinen is er veel ruimte voor lokaal maatwerk.
Lees meer »

20 juli 2017

Nacht van de Nacht

Dit jaar staan de bedrijven centraal in de Nacht van de Nacht campagne. We hopen dat zoveel mogelijk bedrijven de lichten doven tijdens de Nacht van de Nacht en dat deze bedrijven ook de rest van het jaar duurzaam blijven verlichten. Daarvoor hebben we voor bedrijven aanbevelingen voor duurzaam verlichten gepubliceerd op onze website www.nachtvandenacht.nl/bedrijven/. U kunt de aanbevelingen vrijblijvend bekijken om te zien of ook uw bedrijf kan besparen op verlichting.
Lees meer »

10 juli 2017

Natuurorganisaties teleurgesteld over uitspraak Raad van State in zaak CZW

Natuurorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Limburg, Ecologische Werkgroep Weert Zuid en Stichting Groen Weert, zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over de ontgrondingsvergunning voor het IJzeren Man gebied in Weert. Een belangrijke ecologische zone van ruim 60 ha, dat onderdeel uitmaakt van de zogenaamde ‘zilvergroene natuurzone’, verliest grotendeels haar natuurfunctie, terwijl het gewoon écht anders had gekund.
Lees meer »

22 juni 2017

10.000 euro prijzengeld voor Limburgse natuur, stemmen kan tot 25 juni

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt ook natuurprojecten. Om de natuurvrijwilligers in het zonnetje te zetten is dit jaar de Inspiratieprijs van Het Prins Bernhard Cultuurfonds er speciaal met als thema natuur.
Lees meer »

22 juni 2017

De Natuur en Milieufederaties over de monitor Wind op Land

In Nederland komen steeds meer windmolens te staan. Onder andere gedreven door de doelstelling die in het SER-Energieakkoord is afgesproken: 6000 MW in 2020. Hiervoor heeft het Rijk afspraken gemaakt met de provincies. Iedere provincie heeft zijn eigen doelstelling. Deze doelen worden in de meeste provincies helaas niet gehaald. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde monitor Wind op Land. De Natuur en Milieufederaties betreuren dit, maar zien tegelijkertijd kansen.
Lees meer »

12 juni 2017

Oproep: Menselijke keten van Aken via Maastricht en Luik naar Tihange 25 juni 2017

Op zondag 25 juni 2017 start de mensenketting die de onmiddellijke sluiting van de kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 eist. Wij, mensen uit drie landen met verschillende talen, protesteren samen, hand in hand, voor ons gemeenschappelijk doel.
Lees meer »

09 juni 2017

Goede doelen sector wil maatschappelijke impact zichtbaar maken

Onder de naam ‘Impact Challenge’ hebben branchegenoten uit de goede doelen sector, waaronder de Natuur en Milieufederaties, een nieuw initiatief gelanceerd. De Impact Challenge bestaat o.a. uit een jaarlijkse impactmeting, een evenement en een leergang. Het initiatief speelt in op de behoefte om de maatschappelijke impact van de sector te vergroten en zichtbaarder te maken. Naast het CBF zijn brancheorganisatie Goede Doelen Nederland, PwC, Impact Centre Erasmus, Wakker Dier, Nierstichting, Plan, Amref Flying Doctors, Simavi en The Hunger Project aangesloten.
Lees meer »

09 juni 2017

Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in Noord- en Midden-Limburg

Waterschap Limburg heeft besloten dat vanaf maandag 29 mei 12.00 uur geen water uit beken en rivieren mag worden gebruikt om akkers en weilanden te beregenen. Het waterpeil van de meeste beken in Noord- en Midden-Limburg is laag. Dit komt door de droogte van de afgelopen weken. Doel van het verbod is voldoende watervoorraad te behouden.
Lees meer »