Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws

Bericht 82 t/m 90 van 939 berichten

02 juni 2017

Reactie natuur- en milieuorganisaties op voorstel Interimwet veedichte gebieden

Eén van de dossiers waar de Natuur en Milieufederaties zich zowel landelijk als regionaal mee bezighouden is de intensieve veeteelt. Omvangrijke veehouderij heeft ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving (verkeersdruk, stank, gezondheidseffecten) en natuur. De Natuur en Milieufederatie Limburg pleit al langer voor een kleinere veestapel in de provincie.
Lees meer »

29 mei 2017

De Natuur en Milieufederatie Limburg vraagt uw aandacht voor de ‘Kettingreactie Tihange’

Deze actie, georganiseerd door Wise (Nederland) en Stichting Stop Tihange, zal plaatsvinden op 25 juni 2017 en zal laten zien hoe groot het draagvlak is voor de sluiting van de kerncentrale nabij het Belgische Hoei. Lees hieronder hoe u mee kan doen of anderzijds kan helpen deze actie tot een succes te maken.
Lees meer »

29 mei 2017

Wij steunen het oprichten van de Nationale Energiecommissie

Teken net als Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties en meer dan 15.000 anderen Nederlanders de oproep.
Lees meer »

22 mei 2017

Kritiek op Programmatische Aanpak Stikstof

In 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. De bedoeling van de PAS is het mogelijk maken van economische ontwikkelingen alsook het terugdringen van de stikstofdepositie op daarvoor kwetsbare natuurgebieden.
Lees meer »

19 mei 2017

Actieplan stoppen met gas aangeboden aan Kamerleden

De Tweede Kamer moet met spoed werk maken van de overstap van gas naar duurzame verwarming in huizen en gebouwen om een einde te kunnen breien aan de gaswinning. Samen met Milieudefensie, de Woonbond, Greenpeace, FNV-Noord, Groninger Bodembeweging, Natuur & Milieu, en energieleverancier Greenchoice overhandigden de Natuur en Milieufederaties vandaag een zes-punten actielijst aan de Tweede Kamer.
Lees meer »

12 mei 2017

Bouw grote loods tast Nationaal Landschap Zuid-Limburg aan

Het Rijk heeft Zuid-Limburg aangewezen als één van de twintig Nationale Landschappen van ons land. Dit zijn gebieden met een unieke combinatie van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke elementen en kwaliteiten.
Lees meer »

12 mei 2017

Hartenkreet groene organisaties: vergeet natuur niet

Zo'n twee weken geleden publiceerden partijcommissies van VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie hun wensen voor de groene paragraaf in het nieuwe regeerakkoord. ‘Duurzaam is de toekomst’ laat zien dat het gevoel van urgentie breed gedeeld wordt. En dat is hard nodig.
Lees meer »

12 mei 2017

Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt ondertekend

Gisteren (donderdag 11 mei) is in Den Haag de Green Deal ondertekend waarmee het startschot is gegeven voor een nationale CO2 markt. De Green Deal is een samenwerking tussen de Rijksoverheid, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en lokale klimaatfondsen.
Lees meer »

09 mei 2017

Wandel mee langs ons water

Op zondag 21 mei organiseert Waterschap Limburg op vier verschillende locaties waterwandelingen. De wandelingen zijn gratis en zijn onder begeleiding van een deskundige gids van Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg. Onderweg krijgt u veel interessante informatie over de natuur in de omgeving van de beek, historische gebouwen en natuurlijk ook over het werk van het waterschap. De startlocaties bevinden zich in Geijsteren, Weert, Haanrade en Swolgen. Alle wandelingen starten om 10.30 uur.
Lees meer »