Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws

Bericht 82 t/m 90 van 932 berichten

12 mei 2017

Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt ondertekend

Gisteren (donderdag 11 mei) is in Den Haag de Green Deal ondertekend waarmee het startschot is gegeven voor een nationale CO2 markt. De Green Deal is een samenwerking tussen de Rijksoverheid, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en lokale klimaatfondsen.
Lees meer »

09 mei 2017

Wandel mee langs ons water

Op zondag 21 mei organiseert Waterschap Limburg op vier verschillende locaties waterwandelingen. De wandelingen zijn gratis en zijn onder begeleiding van een deskundige gids van Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg. Onderweg krijgt u veel interessante informatie over de natuur in de omgeving van de beek, historische gebouwen en natuurlijk ook over het werk van het waterschap. De startlocaties bevinden zich in Geijsteren, Weert, Haanrade en Swolgen. Alle wandelingen starten om 10.30 uur.
Lees meer »

08 mei 2017

NMF Limburg pleit voor goede landschappelijke inpassing van de zogenaamde Yard bij Nieuwstadt en voor robuuste natuurcompensatie

Het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan “Spooraansluiting Yard” regelt de planologische verankering van de Yard en de spooraansluiting van het bedrijf VDL Nedcar op het hoofdspoor Sittard – Roermond.
Lees meer »

01 mei 2017

100 Miljoen nodig voor nationale parken

Negen maatschappelijke organisaties roepen het parlement en het toekomstige kabinet op om structureel steun te geven voor de nationale parken van Nederland. De organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, ANWB, Natuurmonumenten, Landschappen NL, instituut voor natuureducatie IVN en werkgeversorganisatie VNO/NCW, vragen 100 miljoen.
Lees meer »

21 april 2017

Voorstel aan gemeenten coöperatieve ontwikkeling van zonneparken voorrang te geven

Het Servicepunt Energie Lokaal Limburg van De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft namens bij haar aangesloten energiecoöperaties de gemeentebesturen in de Limburgse gemeenten gevraagd omwonenden van toekomstige zonneparken in staat te stellen daarin een belang te nemen.
Lees meer »

28 maart 2017

Persbericht samenwerkende natuur- en milieuorganisaties omtrent aflevering Zembla van 22 maart 2017

Economische Zaken en kolenbedrijven moeten afspraken nakomen: geen belastinggeld voor ontbossing. De natuur- en milieuorganisaties zijn geschokt door de praktijken die in de uitzending van Zembla van 22 maart worden onthuld.
Lees meer »

28 maart 2017

Brief lokale energie coöperaties inzake ondersteuning SELL

In februari van dit jaar vernam de Natuur en Milieufederatie Limburg dat het SELL (Servicepunt Energie Lokaal Limburg) niet langer financiering van de Provincie Limburg zou krijgen. Momenteel zijn de ontwikkelingen bij de vele verschillende energiecoöperaties in volle gang en kunnen zij deze onze ondersteuning die hiermee gefinancierd wordt juist goed gebruiken.
Lees meer »

17 maart 2017

Twee vacatures bij onze collega's van de Zeeuwse Milieufederatie

De ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) is een overkoepelende natuur- en milieuorganisatie die werkt aan een mooi en duurzaam Zeeland en zoekt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een tweetal gedreven collega's op het gebied van Landschap/Ruimtelijke Ordening en Deltawateren en Circulaire Economie/Duurzame Energie.
Lees meer »

17 maart 2017

Nieuwe regio-indeling Natuur en Milieufederatie Limburg

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft een herindeling gedaan van de regio's binnen de provincie. Op deze manier sluit onze regio-indeling beter aan op de verdeling die de Provincie maakt.
Lees meer »