Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws

Bericht 82 t/m 90 van 928 berichten

21 april 2017

Voorstel aan gemeenten coöperatieve ontwikkeling van zonneparken voorrang te geven

Het Servicepunt Energie Lokaal Limburg van De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft namens bij haar aangesloten energiecoöperaties de gemeentebesturen in de Limburgse gemeenten gevraagd omwonenden van toekomstige zonneparken in staat te stellen daarin een belang te nemen.
Lees meer »

28 maart 2017

Persbericht samenwerkende natuur- en milieuorganisaties omtrent aflevering Zembla van 22 maart 2017

Economische Zaken en kolenbedrijven moeten afspraken nakomen: geen belastinggeld voor ontbossing. De natuur- en milieuorganisaties zijn geschokt door de praktijken die in de uitzending van Zembla van 22 maart worden onthuld.
Lees meer »

28 maart 2017

Brief lokale energie coöperaties inzake ondersteuning SELL

In februari van dit jaar vernam de Natuur en Milieufederatie Limburg dat het SELL (Servicepunt Energie Lokaal Limburg) niet langer financiering van de Provincie Limburg zou krijgen. Momenteel zijn de ontwikkelingen bij de vele verschillende energiecoöperaties in volle gang en kunnen zij deze onze ondersteuning die hiermee gefinancierd wordt juist goed gebruiken.
Lees meer »

17 maart 2017

Twee vacatures bij onze collega's van de Zeeuwse Milieufederatie

De ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) is een overkoepelende natuur- en milieuorganisatie die werkt aan een mooi en duurzaam Zeeland en zoekt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een tweetal gedreven collega's op het gebied van Landschap/Ruimtelijke Ordening en Deltawateren en Circulaire Economie/Duurzame Energie.
Lees meer »

17 maart 2017

Nieuwe regio-indeling Natuur en Milieufederatie Limburg

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft een herindeling gedaan van de regio's binnen de provincie. Op deze manier sluit onze regio-indeling beter aan op de verdeling die de Provincie maakt.
Lees meer »

10 maart 2017

Informatieavond Tihange 5 april in Sittard

In Limburg en gebieden net over de grens in België en Duitsland maakt men zich in toenemende mate zorgen over de veiligheid van de kerncentrale in Tihange in België. De ruim 40 jaar oude kerncentrale, gelegen op zo’n 50 km ten zuidwesten van Maastricht, bestaat uit drie reactoren die om de haverklap negatief in het nieuws komen.
Lees meer »

10 maart 2017

Nieuwe directeur Zeeuwse Milieufederatie (ZMf)

Met ingang van 1 mei 2017 wordt Ira von Harras de nieuwe directeur van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf). Zij woont in Goes en werkt momenteel als coördinator Duurzaamheid van Scalda in Zeeland en als programmamanager van de landelijke netwerkorganisatie Het Groene Brein Roots waar zij mede-oprichter van is.
Lees meer »

06 maart 2017

Steeds meer verzet tegen verhuurderheffing

Een grote verzameling maatschappelijke organisaties spreekt zich vandaag uit tegen de verhuurderheffing, de heffing oplopend tot 2 miljard euro die sociale verhuurders moeten betalen aan het Rijk. De FNV, Milieudefensie, ouderenorganisatie KBO PCOB en tal van andere organisaties hebben zich bij deze oproep van de Woonbond aangesloten. In een gezamenlijk manifest roepen zij het volgende kabinet op deze belasting af te schaffen.
Lees meer »

23 februari 2017

Sfeerimpressie symposium Voedselbossen en Herstellende Landbouw

Op vrijdag 17 februari is het symposium Voedselbossen en Herstellende Landbouw gehouden in Roermond. Met bijna 100 mensen was de zaal goed gevuld. Robert Knops heeft ons in vliegende vaart meegenomen door een workshop 'de puzzel van het voedselbos'. Na de pauze waren er lezingen van Robert Knops over het voedselbos en van Erik Rietjens over herstellende landbouw. Vervolgens was er een interessante paneldiscussie met Robert Knops (voedselbosboer), Erik Rietjens (zelfstandig ondernemer herstellende landbouw), Marniks Maris (Staatsbosbeheer) en Pieter van Melick (LLTB). Meer over de conclusies die we uit deze dag hebben getrokken en de belangrijkste uitkomsten van de paneldiscussie kunt u lezen in ons volgende tijdschrift.
Lees meer »