Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Bezwaar natuur- en milieuorganisaties tegen bouw mega paardenloods in Banholt 

26 januari 2018

De Natuur en Milieufederatie Limburg, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Bond Heemschut Limburg vragen de gemeente Eijsden-Margraten om geen vergunning te verlenen voor de bouw van een grote rijhal met paardenboxen in Banholt.

Zij vrezen aantasting van het zeer waardevolle landschap midden in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg door de situering van de megastal aan de rand van het Plateau van Margraten en met name door de grootte ervan (nokhoogte 9.80 m.). Met een goede landschappelijke inpassing is de grote nieuwe rijhal slechts gedeeltelijk te camoufleren.

De volledige zienswijze kunt u hieronder downloaden: