Talkshow met Eelerwoude

Talkshow met Eelerwoude

20 april 2021 - 20 april 2021
14.00 - 15.30

  • Organisatie: Eelerwoude
  • Inschrijven bij: https://eelerwoude.us13.list-manage.com/track/click?u=f6ddb517bce4abf92e2bcc5fb&id=cec0d1a20e&e=342791381f
Onderwerpen
Natuurinclusieve leefomgeving, duurzame landbouw, biodiversiteit, klimaatbewust en energietransitie. Thema’s die volop in de belangstelling staan. Hoe kun je deze thema’s direct in de praktijk toepassen? Dat hoeft niet direct met grote plannen, u kunt morgen al aan de slag.Aan tafel
Mensen die in de praktijk met het onderwerp bezig zijn, hebben we aan tafel. Een grondbezitter, biologische boer, ecohydroloog, rentmeester en een beleidsmedewerker. Normaliter is een talkshow alleen binnen, wij zorgen dat u ook via onze reporter in het veld geïnspireerd raakt. Zij vertellen hoe natuurinclusief denken en doen tot uiting komt in hun werkveld.

Voor wie interessant?
Deze talkshow is interessant voor grondeigenaren als gemeenten, waterschappen, provincies, landgoedeigenaren, agrariërs, woningstichting. Eigenlijk kan iedereen die een stukje grond (aarde) ontwikkelt, inricht en/of beheert aansluiten.

Terug naar agenda

Talkshow met Eelerwoude