Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

GroenHuis 

De Natuur en Milieufederatie Limburg is gehuisvest in het GroenHuis in Roermond, de voormalige ambachtschool. Het GroenHuis is een bedrijfsverzamelgebouw waar zes organisaties zich inzetten voor natuur, milieu en landschap in Limburg. Het GroenHuis wil actief aanspreekpunt zijn voor natuur, milieu en landschap in Limburg.

IVN

0475-386460

www.ivn.nl

Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Het IVN heeft een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Overal in het land kunt u deelnemen aan excursies, cursussen, wandelingen en fietstochten. Ook als u zich vanuit (vrijwilligers)werk met natuur en leefomgeving bezighoudt, kunt u bij het IVN terecht. Wij bieden advies, praktische ondersteuning en trainingen aan overheden, NME-centra, vrijwilligersorganisaties en bedrijven.

 

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

0475-386470

www.nhgl.nl

Het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg is een vereniging van vrijwilligers, die zich bezighouden met natuuronderzoek in Limburg. Daartoe zijn een aantal studiegroepen opgericht, die actief onderzoek uitvoeren naar soorten zoals zoogdieren, vogels, planten of dagvlinders. Daarnaast kent men een aantal kringen die vooral regionaal invulling geven aan deze activiteiten. De flora- en faunawaarnemingen zijn vastgelegd in een centrale database, die voor leden toegankelijk is. Resultaten van onderzoek worden opgenomen in hét tijdschrift over natuur in Limburg: het Natuurhistorisch Maandblad.

 

Ons WCL

0475-386480

Ons WCL Midden-Limburg is één van de elf ‘Waardevolle Cultuur Landschappen’ in ons land. Dit zijn gebieden die door de overheid zijn geselecteerd vanwege hun bijzondere landschappelijke, natuurlijke en culturele waarden. De WCL-gebieden krijgen een aantal jaren extra overheidssteun om hun land- en tuinbouw, bosbouw en recreatie op een goede manier te ontwikkelen, in harmonie met de historie en het karakter van het gebied, en niet ten koste van de natuur en het milieu. Ons WCL is actief in de gemeenten Ambt Montfort, Beesel, Echt, Maasbracht, Roerdalen, Roermond, Susteren en Swalmen.

Deze gemeenten vormen een prachtig en afwisselend gebied met water, bossen en heidevelden, waar land- en tuinbouwgebieden afwisselen met mooie dorpen en kleinere steden.

Grenspark Maas-Swalm-Nette

0475-386491

www.grenspark-msn.nl

Het fraaie natuur- en cultuurlandschap in het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-Swalm-Nette is al meer dan 25 jaar bestanddeel van de grensoverschrijdende samenwerking. Een fietstocht of wandeling in het Grenspark leidt u door de mooie natuur en afwisselende cultuurlandschappen. De hier aanwezige informatie- en bezoekerscentra bieden u de mogelijkheid om u uitgebreid te laten informeren. Hier krijgt u een indruk van het prachtige natuurlandschap in deze regio en misschien een idee om te wandelen of te fietsen.