Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Landelijk netwerk 

In elke provincie is een provinciale Natuur en Milieufederatie actief. Deze twaalf federaties werken samen aan landelijke projecten en campagnes. Daarnaast vindt samenwerking plaats met Natuur & Milieu. De gezamenlijke inzet is: een schoon milieu, een rijke natuur en een mooi landschap.

 

Waarom samenwerken?

De belangen en de vraagstukken waaraan natuur- en milieuorganisaties werken, zijn inhoudelijk en strategisch zeer divers en zijn geografisch verspreid van lokaal tot mondiaal. De Natuur en Milieufederaties bieden kennis van het lokale en regionale niveau, ze hebben een erkende positie in het provinciale krachtenveld en ze hebben toegang tot actieve lokale groepen. Natuur & Milieu biedt brede inhoudelijke kennis, een stevige positie op nationaal en Europees niveau en een zich ontwikkelende positie op mondiale vraagstukken. De natuurorgansiaties hebben elkaar over en weer dus wat te bieden. Ze vullen elkaar aan op expertise, op de posities in het krachtenveld en met hun relatienetwerken.

 

Het werk van de Natuur en Milieufederaties wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. In 2015 is een nieuw samenwerkingsverband met de Nationale Postcode Loterij aangegaan voor de duur van vijf jaar.

 

Neem ook eens een kijkje op de landelijke website van de Natuur en Milieufederaties