Aanpak eikenprocessierups start in april

1 april 2008

Aanpak eikenprocessierups start in april

Deze maand starten diverse gemeenten in Limburg met de aanpak van de eikenprocessierups. Het kleine beestje dat voor flink wat overlast kan zorgen, wordt komende maand preventief bestreden.

De rupsen worden in de regel met een biologisch bestrijdingsmiddel vergiftigd. Dit gebeurt op het moment dat de beesten uit hun eitjes kruipen. Gespecialiseerde bedrijven worden door de diverse gemeenten ingehuurd om het gif op de bladeren van de eiken te spuiten. De rupsen eten van dit blad en leggen het loodje. Bestrijding van de rups door verbranding of wegzuiging van de rupsen, komt ook voor.

De eikenprocessierups, die van oorsprong uit Midden-Europa komt, kan zorgen voor ernstige klachten bij mensen die in aanraking komen met de kleine brandharen van het beestje. Een rups heeft maar liefst 700.000 van dergelijke brandharen. Vorig jaar melden zich honderden mensen met klachten bij huisartsen en ziekenhuizen. De haren kunnen makkelijk de huid, ogen en luchtwegen binnendringen. De stoffen die van de haren afkomen, veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en hevige jeuk die tot twee weken kan aanhouden. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf.

De haartjes verspreiden zich met name door de wind en komen zo in contact met wandelaars en fietsers. Ook dieren kunnen er last van hebben. De behandeling van brandharen begint met het in ruim water afspoelen van de huid en uitspoelen van de ogen. Krabben en wrijven kan de klachten verergeren. Kleding die in aanraking is geweest met de brandharen moet goed gewassen worden.

In 2007 was er een ware eikenprocessierupsenplaag in Limburg als gevolg van het warme voorjaar. Droge winters en warme zomers stimuleren de ontwikkeling van het diertje. De rups wordt vooral gesignaleerd in zomereiken langs lanen in steden en dorpen, in erfbeplantingen bij campings en bij landgoederen in bosrijke omgeving.

Aanpak eikenprocessierups start in april