Belgisch spoorbedrijf stelt IJzeren Rijn tot 2007 uit

11 juni 2003

Belgisch spoorbedrijf stelt IJzeren Rijn tot 2007 uit

Belgisch spoorbedrijf stelt IJzeren Rijn uit

BRUSSEL – De Belgische nationale spoorwegmaatschappij NMBS wil tot 2007 geen geld uittrekken voor de IJzeren Rijn, de omstreden goederenspoorweg die deels over Nederlands grondgebied loopt. De NMBS moet flink bezuinigen, onder meer in investeringen in nieuwe lijnen.

De IJzeren Rijn verbindt de haven van Antwerpen met het Roergebied. In Nederland loopt de lijn ter hoogte van Roermond door een natuurgebied. Nederland is toch schoorvoetend akkoord gegaan, maar eist wel dat er een tunnel onder natuurgebied De Meinweg komt en dat de lijn om de bebouwde kom van Roermond wordt gelegd. België vindt dat overdreven en wil de door Nederland berekende 530 miljoen euro niet opbrengen.

Limburgers opgelucht

Het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag moet dit conflict beslechten, maar de uitspraak kan nog een jaar op zich laten wachten. Uitstel van de lijn van de Antwerpse haven naar het Ruhrgebied is voor Nederland geen probleem. ,,Het is een wens van de Belgen”, aldus een woordvoerster van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Omwonenden van het geplande tracé in Roermond reageren opgelucht op de geluiden uit Brussel. ,,Dit is prima nieuws’ IJzeren Rijn Nee. De milieufederatie Limburg hoopt dat het uitstel tot afstel leidt.

en woordvoerder van de gemeente Roermond, met Weert en Roerdalen direct bij de zaak betrokken, wijst op de financiële gevolgen die hernieuwd gebruik van het historisch tracé zou hebben. In 2001 berekende de Universiteit van Amsterdam dat de schade aan de leefomgeving jaarlijks tussen de 45.000 en 59.000 euro zou komen te liggen.

Tags: