Beroep tegen diermeelstook ENCI ingetrokken

4 juni 2003

Beroep tegen diermeelstook ENCI ingetrokken

Het beroep bij de Raad van State voor de diermeelverbranding in de ENCI-oven is door de Milieufederatie Limburg ingetrokken

Het beroep bij de Raad van State voor de diermeelverbranding in de ENCI-oven is door de Milieufederatie Limburg ingetrokken. Milieufederatie heeft hiertoe besloten op basis van de conclusies in het rapport van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.

Een deskundige (chemisch technoloog) van deze Stichting heeft in opdracht van de Raad van State onderzoek gedaan naar de mogelijke negatieve effecten van de diermeelverbranding. In het rapport wordt geconcludeerd dat het meestoken van diermeel zou kunnen leiden tot een geringe-binnen de normstelling passende-toename van de emissies van cadmium, NOx en dioxinen. De reeds beschikbare meetgegevens wijzen nog niet op een dergelijke toename. Daarnaast wordt geconcludeerd dat toename van de geuroverlast niet waarschijnlijk is en de opslag van het diermeel op een geschikte manier plaatsvindt.

Op basis van deze gegevens acht de Milieufederatie voortzetting van het beroep tegen het meestoken van diermeel bij de ENCI niet zinvol.

Tags: