Coalitieakkoord PS onvoldoende concreet

27 mei 2003

Coalitieakkoord PS onvoldoende concreet

Gemengde gevoelens over coalitieaccoord

De Milieufederatie Limburg heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van de reactie van de coalitiepartijen CDA, PVDA en VVD op de ingebrachte suggesties op het tussen deze partijen gesloten beleidsakkoord.

De Milieufederatie had, mede namens de Stichting Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer regio Limburg-Oost-Brabant en de Vereniging Natuurmonumenten, aan de coalitiepartners een aantal voorstellen voorgelegd ter concretisering van het voorgenomen beleid.

De meeste van deze punten zijn door de partijen vooruitgeschoven naar het najaar als de grote lijnen van het akkoord nader zullen worden uitgewerkt.

Tags: