In Brussel gebeurt het!

10 november 2005

In Brussel gebeurt het!

26 januari studiemiddag ter gelegenheid van het afscheid van Henk Vijverberg

Op dit moment komt al meer dan 80% van onze milieuwetgeving niet meer uit Den Haag maar uit Brussel. Zo wordt de korenwolf beschermd door de Habitatrichtlijn, terwijl de kaderrichtlijn Luchtkwaliteit heftige discussies veroorzaakt over de hoge concentratie fijn stof in Nederland. De invloed van Brussel zal de komende jaren alsmaar verder toenemen. In een provincie die grenzen verlegt, zou Brussel hoog op de prioriteitenlijst moeten staan.

De studiemiddag die ter gelegenheid van het afscheid van directeur Henk van de Milieufederatie Limburg in nauwe samenwerking met de provincie Limburg wordt georganiseerd, zal antwoord geven op de vraag of dat ook zo is en op welke wijze andere maatschappelijk organisaties in de provincie hierop inspelen. Noteert u dus vast in uw agenda:

Donderdagmiddag 26 januari 2006 ‘Limburg aan de slag met Brussel’ van 13.30 uur tot 16. 30 uur in het Provinciehuis in Maastricht, met na afloop een afscheidsborrel.

Tags: