Milieufederatie en Natuurmonumenten presenteren alternatief voor Buitenring

8 juni 2012

Milieufederatie en Natuurmonumenten presenteren alternatief voor Buitenring

Vrijdagochtend 8 juni hebben de Milieufederatie Limburg en Natuurmonumenten een alternatief voor de Buitenring Parkstad Limburg aangeboden aan gedeputeerde Antoine Janssen en aan M. Bosch, voorzitter van de commissie Ruimte en Infrastructuur. Het alternatief biedt een goede oplossing voor de huidige verkeersproblematiek in Parkstad en is economisch veel aantrekkelijker dan de geplande Buitenring.

Bovendien zal het landschap van Parkstad niet onnodig aangetast worden door de aanleg van nieuw asfalt. Het geld dat vrij komt door de lagere kosten kan geïnvesteerd worden in een groen en leefbaar Parkstad. De overhandiging van het alternatief ‘Parkstad Bereikbaar, Leefbaar en Groen: een aantrekkelijk en economisch alternatief’ vond plaatsom 09.45 uur, voorafgaand aan de vergadering van de Provinciale Staten.

Parkstad Bereikbaar Leefbaar en Groen

Milieufederatie en Natuurmonumenten presenteren alternatief voor Buitenring