Team NMF Limburg verwelkomt Claudia Mulders en Pim Brueren

1 september 2020

Team NMF Limburg verwelkomt Claudia Mulders en Pim Brueren

Nieuwe medewerkers Claudia Mulders en Pim Brueren

Het team van NMF Limburg verwelkomt per 1 september 2020 twee nieuwe medewerkers. Claudia Mulders gaat aan de slag als beleidsmedewerker Milieu en Transitie Landbouw. Pim Brueren is onze nieuwe adviseur Energie en Circulariteit en vervangt Carel van der Zanden die binnenkort met pensioen gaat.

Claudia Mulders gaat samen met onze aangesloten organisaties bijdragen aan de realisatie van de voor milieu, natuur, landschap, maatschappij en dierenwelzijn zo noodzakelijke transitie binnen de landbouw. Natuurlijker, landschappelijk beter ingepast, zonder negatieve effecten op water, bodem, lucht én in balans met de huidige behoeften van de samenleving.

Pim Brueren focust binnen de thema’s energietransitie en circulaire economie op het versterken van duurzame initiatieven van “onderop”, de verdere professionalisering van energiecoöperaties en beleidsbeïnvloeding binnen de provincie. Ook gaat hij zich inspannen voor duurzame grondstoffenketens, een lokaal georganiseerde economie, en minder afval in de provincie.

Leer Claudia en Pim verder kennen