Wij zoeken nieuwe bestuursleden

1 april 2021

Wij zoeken nieuwe bestuursleden

Zonder bestuur geen Limburgse milieufederatie. Doordat de benoemingsperiode van enkele bestuursleden is afgelopen zijn wij op korte termijn op zoek naar drie nieuwe bestuursleden. Naast twee algemeen bestuursleden komt er ook een positie bij het dagelijks bestuur vrij. 

Over het bestuur
Het bestuur van de stichting Natuur en Milieufederatie Limburg bestaat uit vrijwilligers die zeer betrokken zijn bij natuur en milieu. De bestuurstaken zijn verdeeld over een dagelijks en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van de NMF Limburg bestuurt op hoofdlijnen en kan taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur mandateert de directeur van het bureau. Het bestuur ziet erop toe dat de organisatie het jaarprogramma en de jaarbegroting goed uitvoert en stelt het (meerjaren)beleid vast.

Heb je interesse?
Wil je je vanuit een bestuurdersrol inzetten voor de ontwikkeling naar een duurzaam, natuurrijk Limburg, meld je dan vóór 1 mei 2021 aan voor een functie in het bestuur. Stuur daarvoor een mailtje naar directeur Ton Hermanussen via t.hermanussen@nmflimburg.nl of bel 06-82805164. Ook als je eerst nog wat meer informatie wilt ontvangen.

Lees meer over deze mooie functie