Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Onderzoek 

Alterra is hèt kennisinstituut voor de groene ruimte. Wij bieden een combinatie van toegepast en wetenschappelijk onderzoek in een veelvoud van expertisevelden op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam gebruik ervan.

Het RIVM doet onderzoek op het gebied van volksgezondheid en milieu en omvat tevens het milieu-en natuurplanbureau. De opdrachtgevers van het RIVM zijn de ministeries van VWS, VROM en LNV, inspecties en andere overheidsdiensten.

Duurzame landbouw produceert gezond voedsel, respecteert de ecologische omgeving en levert een mooi landschap. CLM werkt samen met boeren, burgers, ondernemers en beleidsmakers om tegenstellingen tussen landbouw, platteland en samenleving te overbruggen.

Wetenschapswinkels zijn aan Nederlandse universiteiten verbonden onderzoekscentra die opdrachten uitvoeren voor non-profit instellingen, die over onvoldoende kennis en/of middelen beschikken voor een commerciële aanbesteding van het onderzoek.

Het Nirov zet zich als onafhankelijke vereniging in voor een hogere en duurzame kwaliteit van onze leefomgeving. Het Nirov wil als onafhankelijk platform het meest diverse netwerk van de ruimtelijke inrichting zijn.