Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Partners 

De Natuur en Milieufederatie Limburg werkt samen met andere organisaties aan het behoud en herstel van natuur en milieu in Limburg. Dat doet ze op verschillende niveaus:

 

  • lokaal, met de natuur- en milieuorganisaties in de regio;
  • provinciaal, met de overige bewoners van het GroenHuis en de natuurbeheerders;
  • landelijk, met de provinciale Natuur en Milieufederaties.

 

Hoewel er grote verschillen bestaan deze organisaties, hebben ze allemaal eenzelfde doel voor ogen: opkomen voor het belang van natuur én milieu.

De werkzaamheden van de Natuur en Milieufederatie Limburg worden onder meer mogelijk gemaakt door subsidies en financiële bijdragen van de Provincie Limburg en de Nationale Postcode Loterij.

Postcode Loterij

Maar liefst 50 procent van de opbrengst van de Nationale Postcode Loterij wordt verdeeld over ruim 90 goede doelen die werkzaam zijn op het gebied van mens en natuur. Afgelopen jaar is dankzij de 2,5 miljoen deelnemers van de loterij een recordbedrag van 241 miljoen euro uitgekeerd. De Natuur en Milieufederaties horen al sinds 1996 bij de goede doelen die op een bijdrage mogen rekenen. Ze ontvangen per jaar 2,25 miljoen euro van de Postcode Loterij. De Natuur en Milieufederaties zijn de Postcode Loterij en alle deelnemers dankbaar voor hun bijdrage. Met deze hulp kunnen ze in de twaalf provincies veel projecten realiseren. Wil je meer informatie over de Nationale Postcode Loterij en haar goede doelen? Kijk dan op www.postcodeloterij.nl.

 

Provincie Limburg

Ook de Provincie Limburg steunt de werkzaamheden van de Natuur en Milieufederatie Limburg. Voor 2016 zal – conform de contouren van het Beleidsplan 2012 t/m 2017 en het Coalitieakkoord van de Provincie Limburg 2015-2019 de federatie prioriteit geven aan de volgende projecten per thema:

  • ruimte en natuur: POL2014 en het tegengaan van verrommeling;
  • milieu: landbouw in het bijzonder duurzame veehouderij;
  • energie en klimaat: Servicepunt Energie Lokaal Limburg;
  • achterban en andere doelgroepen: samenwerking en synergie met partners;
  • communicatie: implementatie en evaluatie Communicatiebeleidsplan 2012-2017.