Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Project RHEDCOOP 

RHEDCOOP (Renovatie en Hernieuwbare Energiediensten via Coöperaties) werkt praktische en financiële modellen uit om de vergaande energetische renovaties en productie van hernieuwbare energie te ontzorgen, specifiek voor gemeenschapsgebouwen en voor clusters particuliere woningen.

 

Met de ondersteuning van diverse overheden worden via 11 cases de deelnemende burgercoöperaties gelanceerd en opgeschaald als energiedienstverleners (ESCo’s).

 

Kijk voor meer info op www.grensregio.eu