Bart Cobben

Over Bart Cobben

Limburg staat bekend om zijn bijzondere natuur en landschappen, die door velen – zowel eigen bewoners als bezoekers – terecht hoog gewaardeerd worden. Tegelijkertijd is het ook een dichtbevolkte provincie, waar de druk op de ruimte groot is en verschillende functies elkaar regelmatig in de weg zitten. Dat vraagt om een transparante afweging van alle belangen en het maken van duidelijke keuzes. Daar mag ik mijn steentje aan bijdragen bij de Natuur en Milieufederatie Limburg. Met veel plezier zet ik mij dagelijks in voor bescherming en versterking van natuur en landschap en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit bij gebiedsprocessen en ruimtelijke projecten. Dat gebeurt door niet alleen onderwerpen te agenderen, maar ook door samen met anderen (provincie, gemeenten, stakeholders, achterban, terreinbeherende instanties) naar breed gedragen oplossingen te zoeken. De samenwerking met andere partijen gebeurt bewust; samen kunnen we immers een stevigere vuist maken dan als organisatie alleen. Tevens ondersteun ik aangesloten lokale natuur- en milieuorganisaties en adviseer ik bewoners die bij de Natuur en Milieufederatie aankloppen voor raad of steun op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur of landschap. Mijn studie Sociale geografie en Planologie komt daarbij prima van pas.

Persoonlijke motivatie

Ik ben ervan overtuigd dat ruimtelijke kwaliteit, natuur en landschap prima samen kunnen gaan met een voortvarende economische ontwikkeling. Het één kan niet zonder het ander! Daarin vind ik mijn persoonlijke motivatie om me met dit werk bezig te houden. In mijn schaarse vrije tijd ben ik graag buiten. In de bergen tijdens mijn vakanties of wandelend of fietsend in het mooie Zuid-Limburgse Heuvelland in de weekends. Daarnaast droom ik graag weg bij het lezen van een mooi boek (bij voorkeur reisverslagen) of het luisteren naar wereldmuziek.

Neem contact op met Bart

Profiel Bart Cobben

Bart Cobben

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m vr