Carel van der Zanden

Over Carel van der Zanden

Als medewerker Energie & duurzaamheid ben ik vooral actief in het brede werkveld van de energietransitie en in mindere mate ook met circulariteit. Mijn focus ligt op het versterken van de energiebeweging “van onderop”, in het bijzonder de opkomst en versterking van energiecoöperaties. Door middel van kennisdeling en deskundigheidsbevordering worden de coöperaties steeds professioneler. Daarnaast lever ik een bijdrage aan de beleidsvorming en – beïnvloeding in de provincie op het gebied van de energietransitie. Landelijk neem ik deel aan de Expertgroep Circulaire Economie van de Natuur en Milieufederaties.

Persoonlijke motivatie

We hebben maar één aarde, en daar moeten we zuinig op zijn. Dát vertalen naar concreet beleid en uitvoering is een belangrijke drijfveer. Het spanningsveld tussen het ruimtebeslag van duurzaam opgewekte energie en de gevolgen daarvan voor natuur en landschap noodzaken tot het verenigen van strijdige belangen. In dit spanningsveld wil ik bruggen bouwen zodat we met respect voor natuur en landschap loskomen van fossiele energie en toewerken naar een circulaire samenleving.

Neem contact op met Carel

Profiel Carel van der Zanden

Carel van der Zanden

Energie en duurzaamheid

Bereikbaar: Ma, wo en do