Claudia Mulders

Over Claudia Mulders

Binnen de Natuur en Milieufederatie sta ik aan de lat voor het taakgebied Milieu en Transitie Landbouw. De NMF Limburg is van mening dat de landbouw weer in balans moet komen met andere waarden en kwaliteiten in het Limburgse landschap. Natuurlijker, landschappelijk beter ingepast, zonder negatieve effecten op water, bodem, lucht én in balans met de huidige behoeften van de samenleving.

Samen met de bij ons aangesloten lokale natuur- en milieugroepen wil ik mijn bijdrage leveren aan het realiseren van de voor milieu, natuur, landschap, maatschappij en dierenwelzijn zo noodzakelijke transitie binnen de landbouw. Het roer moet om; milieugrenzen zijn overduidelijk bereikt en overschreden. We moeten (weer) toe naar een landbouw waarbinnen ecologie, economie en maatschappij veel meer in balans zijn. Zowel bij de EU en het Rijk (stikstofproblematiek) als bij de provincie Limburg (het stimuleren van een duurzamere landbouw) staat dit thema niet voor niets hoog op de politieke agenda’s. Overheden, agrariërs en andere stakeholders zijn zich er steeds meer van bewust dat we toe moeten naar een natuurinclusieve landbouw. Juist nu zijn de omstandigheden en de tijdgeest zeer gunstig om de krachten te bundelen en gezamenlijk de schouders te zetten onder de realisatie van een grootscheepse omslag in de landbouw.

Persoonlijke motivatie

Ook in mijn vrije tijd koester ik onze mooie provincie: het Limburgse landschap biedt een geweldig decor om in te hardlopen en te mountainbiken. En door vele en lange wandeltochten in de natuur ken ik het Heuvelland en haar grensoverschrijdende omgeving op mijn duimpje. Hoe mooi is het om dan in je werk je steentje te kunnen bijdragen aan de bescherming en ontwikkeling van de natuur en landschappelijke parels die Limburg rijk is.

Neem contact op met Claudia

Profiel Claudia Mulders

Claudia Mulders

Milieu en transitie landbouw

Bereikbaar: Ma t/m do