Ferdinand Fahner

Over Ferdinand Fahner

Binnen de milieufederatie houd ik mij voornamelijk bezig met het thema water. Voornamelijk, want naast het adviseren op dit thema loop ik ook warm voor allerlei klussen waar ik met mijn expertise op het gebied van GIS een bijdrage kan leveren, het laten horen van een kritisch tegengeluid bij een veelheid van ruimtelijke ontwikkelingen en vormen van ruimtegebruik die de ecologische kwaliteiten bedreigen. Bij het thema water draag ik bij aan dit tegengeluid door het waterbeleid van provincie en waterschap onder de loep te nemen en de waterbeheerders scherp te houden op de problematiek van verdroging van natte natuurparels, mede veroorzaakt door te diepe drainage en beregening in het omliggende landbouwgebied. Verder heeft ook de wijze waarop de hoogwaterveiligheid in het Maasdal wordt nagestreefd mijn aandacht, waarbij wij als NMF Limburg ons sterk zullen maken voor meekoppelkansen voor natuur en zullen blijven ageren tegen onomkeerbare ingrepen als diepe ontgravingen.

Persoonlijke motivatie

In mijn rol als adviseur breng ik veel tijd binnen door, maar heb door mijn eigen adviesbureau, naast mijn participatie in het team van de NMF Limburg, gelukkig ook veel veldwerk te doen. Want buiten zijn, in de vrije natuur, daar geniet ik heel erg van en gelukkig hebben we daar nog steeds veel van in ons mooie Limburg en in een grote verscheidenheid. Diversiteit en robuustheid qua areaal vormen beide een essentiële voorwaarde voor het behoud van de biodiversiteit en mijn deelverantwoordelijkheid daarvoor – samen met alle burgers in dit land en deze provincie – motiveert me om me in te zetten voor een organisatie die opkomt voor de belangen van natuur en milieu.

Neem contact op met Ferdinand

Profiel Ferdinand Fahner

Ferdinand Fahner

Water en bodem