Oproep: Nieuwe bestuursleden gezocht voor de Natuur en Milieufederatie Limburg

Wil je je vanuit een bestuurdersrol inzetten voor de ontwikkeling naar een duurzaam en natuurrijk Limburg? Meld je dan aan!

Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam en natuurrijk Limburg, samen met de meer dan 100 aangesloten organisaties. Een vitale natuur, een gezond milieu, een robuust landschap en een verantwoorde energietransitie staan daarbij centraal. Een team van negen medewerkers zet zich dagelijks, elk vanuit hun eigen discipline daarvoor in.

Zonder bestuur geen Limburgse milieufederatie. Doordat de benoemingsperiode van enkele bestuursleden is afgelopen zijn wij op korte termijn op zoek naar drie nieuwe bestuursleden. Naast twee algemeen bestuursleden komt er ook een positie bij het dagelijks bestuur vrij. Gezien de gewenste samenstelling van het bestuur zoeken we bij voorkeur kandidaten met ervaring in het bedrijfsleven of (openbaar) bestuur.

Over het bestuur
Het bestuur van de stichting Natuur en Milieufederatie Limburg bestaat uit vrijwilligers die zeer betrokken zijn bij natuur en milieu. De bestuurstaken zijn verdeeld over een dagelijks en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van de NMF Limburg bestuurt op hoofdlijnen en kan taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur mandateert de directeur van het bureau. Het bestuur ziet erop toe dat de organisatie het jaarprogramma en de jaarbegroting goed uitvoert en stelt het (meerjaren)beleid vast.

Wie zoeken wij?

We zoeken bestuursleden die:

 • zich betrokken voelen bij natuur, milieu, landschap of de energietransitie;
 • een regionaal netwerk hebben of op willen bouwen met lokale natuur- en milieuorganisaties;
 • liefst ervaring hebben als bestuurder;
 • ervaring hebben opgedaan bij (non)profitorganisaties, overheid of bedrijfsleven;
 • actief zijn (geweest) in een bestuurlijk netwerk;
 • strategisch gesprekspartners willen zijn voor de directie en werkorganisatie.

Het algemeen bestuur (AB) vergadert gemiddeld 3 keer per jaar en het dagelijks bestuur (DB) 6 keer per jaar. AB-leden hebben daarnaast een voorzittersrol tijdens twee jaarlijkse regiovergaderingen.

Wat bieden wij?

 • de kans om als bestuurder een bijdrage te leveren aan natuur, milieu en landschap in Limburg;
 • de kans om bij te dragen aan het beleid en de koers van de NMF Limburg;
 • de gelegenheid nieuwe mensen te ontmoeten en je netwerk uit te breiden;
 • een onkostenvergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen;
 • een jaarlijks bestuursuitstapje.

Interesse?
Wil je je vanuit een bestuurdersrol inzetten voor de ontwikkeling naar een duurzaam, natuurrijk Limburg, meld je dan vóór 1 mei 2021 aan voor een functie in het bestuur. Stuur daarvoor een mailtje naar directeur Ton Hermanussen via t.hermanussen@nmflimburg.nl of bel 06-82805164. Ook als je eerst nog wat meer informatie wilt ontvangen.

We kijken uit naar enthousiaste bestuursleden die samen met ons staan voor het belang van natuur, milieu en landschap in Limburg.