Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Voedselkaravaan komt naar Venlo 27 oktober 2018 

In 2018 gaat de organisatie Voedsel Anders de stad in en de boer op met een Voedselkaravaan die door verschillende streken van Nederland trekt. In elke regio haalt de karavaan nieuwe verhalen en aanbevelingen op over de transitie naar een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem.

Op 27 oktober 2018 staat de Voedselkaravaan in Venlo stil bij de mogelijkheden om de gangbare landbouw te verduurzamen, én om het onderlinge begrip tussen boer en burger, stad en platteland te verbeteren. Wat zijn de meest kansrijke, duurzame alternatieven voor beleid, praktijk en onderzoek rond de gangbare land- en tuinbouw en hoe kunnen er nieuwe bruggen worden geslagen tussen boeren en burgers?

 

Programma

’s Morgens zijn er excursies naar inspirerende bedrijven en initiatieven in de regio Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant, waarbij ook wordt gestreefd naar onderlinge uitwisseling tussen de regio’s. Op het middagprogramma staan diverse workshops rond thema’s zoals de verduurzaming binnen veehouderij en de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie, met een inleiding van Niek Koning. Ook zullen inspirerende initiatieven uit de regio zich presenteren.

 

Kijk voor meer info op de website van Voedsel Anders