Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Wat doen we? 

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) en de circa 100 aangesloten organisaties zetten zich in voor natuur en landschap, een gezond leefmilieu en voor het realiseren van ecologische duurzaamheid in Limburg en de aangrenzende Euregio. Samen willen we voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren mogelijk maken voor nu en straks.

 

De Natuur en Milieufederatie Limburg:

  • beoordeelt het provinciaal beleid op duurzaamheid.
  • is actief betrokken bij het oplossen van natuur- en milieuproblemen.
  • genereert draagvlak voor het nemen van de noodzakelijke maatregelen.
  • geeft actief voorlichting over de verschillende aspecten van duurzaamheid.
  • staat voor alle Limburgers klaar met advies en informatie.

Dit werk kan NMF Limburg doen dankzij giften, overheidsbijdragen en subsidies van onder meer de Provincie Limburg en de Nationale Postcode Loterij.