Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Wetgeving 

De Vereniging voor Milieurecht is opgericht op 30 september 1982 en stelt zich ten doel de belangstelling voor en de beoefening van het milieurecht te bevorderen. De De Vereniging voor Milieurecht houdt zich zowel bezig met regelgeving op het gebied van de milieuhygiëne als regelgeving op het gebied van natuur- en landschapsbehoud.

Geïnteresseerd in de Wet milieubeheer of de Wet geluidhinder? Een totaaloverzicht van alle Nederlandse wetten is op deze website te vinden.

Juridisch Startpunt is het ideale vertrekpunt voor bedrijven en particulieren die op zoek zijn naar juridische informatie op Internet.

Recht.nl - Milieurecht

Recht.nl is hét internetportaal voor juristen. De site bevat een onderdeel over Milieurecht. Let op: alleen abonnees kunnen de informatie op de site bekijken.

De internetsite van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden. Iedereen die een conflict heeft waar hij met de tegenpartij niet uitkomt, kan naar de rechter gaan. De rechter doet een bindende uitspraak, waaraan beide partijen zich moeten houden.

De Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en spreekt in hoogste instantie recht in bestuursrechtelijke geschillen.

Via wetten en regels worden natuur en milieu beschermd. Iedere dag opnieuw nemen we beslissingen die het milieu en de natuur raken. Als u denkt dat er in uw omgeving iets gebeurt wat niet mag of kan, kijk op: MILIEUHULP.NL

U heeft meer milieurechten dan u misschien beseft.