Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Wie zijn we? 

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) is een federatie van circa 100 natuur- en milieuorganisaties in Limburg. Dat is een veelkleurig gezelschap. Sommige lokale organisaties houden zich bezig met natuur- en milieueducatie; andere proberen het overheidsbeleid bij te sturen en weer andere groepen verzetten zich tegen een weg of praten mee over de reconstructie van de intensieve veehouderij.

Onze missie

De Milieufederatie is dé provinciale belangenbehartiger voor natuur, milieu en landschap in Limburg. Zij bundelt alle krachten in Limburg die de omslag naar een duurzame samenleving willen verwezenlijken.

NMF Limburg beschikt over een professioneel bureau van gespecialiseerde medewerkers op het gebied van ruimtelijke ordening, landbouw, energie, water, milieu en communicatie. Zij zijn dagelijks beschikbaar voor vragen van lidorganisaties maar ook van burgers en overheden.