Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws

Bericht 1 t/m 9 van 957 berichten

06 januari 2020

Win € 25.000 voor jouw biodiversiteitsherstelproject

Boeren en particulieren die samen aan de slag gaan met het versterken van de biodiversiteit in hun eigen regio, dat is het doel van de ‘Samen voor biodiversiteitsprijs’. Heb jij een aansprekend projectidee dat de biodiversiteit in Nederland helpt te herstellen en de lokale verbinding tussen bewoners en boeren versterkt?
Lees meer »

01 januari 2020

De Europese Waterwet blijft!

De waterwet – de zogenaamde Kaderrichtlijn Water – is ‘fit for purpose’. Dit besloot de Europese Commissie na een twee jaar durende evaluatie. Dit is geweldig nieuws! Alle lidstaten committeren zich en koersen hiermee op een goede kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa, uiterlijk in 2027.
Lees meer »

11 december 2019

Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties spreken zich vanavond op het Catshuis uit voor de natuur. In een gesprek met premier Mark Rutte en Natuur- en Landbouw minister Carola Schouten roepen zij de regering op om de huidige stikstofcrisis aan te grijpen als een kans voor natuur en álle Nederlanders.
Lees meer »

10 december 2019

De allereerste bomen Plan Boom geplant

Zaterdag 7 december werden met de hulp van ruim vijftig vrijwilligers de eerste tweeduizend van de 10 miljoen bomen van Plan Boom geplant. De aftrap van Plan Boom vond plaats op landgoed Houdringe in gemeente de Bilt.
Lees meer »

09 december 2019

Natuur en Milieufederaties bezorgd over spoedwet stikstof

De Tweede Kamer stemde afgelopen woensdag 4 december in met de Spoedwet Stikstof. De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) begrijpen dat het kabinet op de korte termijn iets wil doen aan de stikstofproblematiek, maar de voorgestelde wet krijgt geen steun vanuit de federaties en andere natuur- en milieuorganisaties.
Lees meer »

28 november 2019

Stop bomenkap langs provinciale wegen

Bij reconstructie en onderhoud van wegen wordt op steeds meer plaatsen in Limburg overwogen om bomen te kappen. Dit zorgt voor grote maatschappelijke onrust, ook bij onze achterban. Daarom heeft de Natuur en Milieufederatie Limburg samen met Limburgs Landschap een brandbrief gestuurd naar de provincie.
Lees meer »

21 november 2019

Voorstel Landbouw Collectief biedt geen lange termijn oplossing

Het Landbouw Collectief presenteerde op 20 november 2019 hun voorstel voor aanpak van de stikstofcrisis aan het kabinet. De Natuur en Milieufederaties reageren op de plannen van de 13 aangesloten agrarische organisaties.
Lees meer »

13 november 2019

Hans Heijnen ontvangt 'Limburger van Verdienste' onderscheiding

Hans Heijnen uit Swalmen is op woensdag 13 november 2019 benoemd tot Limburger van Verdienste. Hij kreeg de provinciale onderscheiding uit handen van Gouverneur Theo Bovens tijdens zijn afscheid als directeur van de Natuur en Milieufederatie Limburg.
Lees meer »

13 november 2019

Gedragscode zon op land krijgt brede steun

Een brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties, bedrijven uit de zonne-energiebranche en bewonersorganisaties is het eens geworden over inpassing van zonneparken op land. De betrokken partijen hebben onder meer afgesproken dat natuurgebieden worden ontzien en dat de wensen van omwonenden vanaf het begin worden meegenomen.
Lees meer »