Wij werken aan

Wij werken aan

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) en de circa 100 aangesloten organisaties zetten zich in voor natuur en landschap, een gezond leefmilieu en de omslag naar een energieneutrale en klimaatbestendige samenleving. Onze focus ligt op de volgende thema’s met bijbehorende projecten en activiteiten.