Over ons

Over ons

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) staat voor een gezond en schoon milieu, een vitale en rijke natuur, een gevarieerd landschap en een circulaire samenleving in Limburg en de aangrenzende Euregio. Nu en in de toekomst.

Sinds onze oprichting in 1971 doen wij dit onafhankelijk van enige politieke, levensbeschouwelijke of maatschappelijke overtuiging. NMF Limburg is de koepel van gemiddeld 100 aangesloten organisaties op het gebied van natuur, milieu en landschap en is verbonden met de landelijke Natuur en Milieufederaties.

Missie

De NMF Limburg is hét provinciale platform, dat de belangen behartigt van natuur, milieu en landschap in Limburg, namens én met haar achterban. Zij bundelt daarbij alle mogelijke krachten op weg naar een duurzame ontwikkeling van de Limburgse samenleving. Geholpen door actief burgerschap staan wij voor een Limburg dat bestaat uit een aantrekkelijk landschap met een rijke biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. Voor alle Limburgers en haar gasten van nu én de generaties na ons.

Doelen

In ons meerjarenbeleidsplan hebben we 7 concrete doelen opgenomen voor onze belangrijkste thema’s.

Doel 1: Versterk het netwerk met achterban en stakeholders

Doel 2: Zuinig en zorgvuldig zijn op onze leefomgeving en onze bronnen

Doel 3: Bescherm en herstel de natuur en creëer meer biodiversiteit elders

Doel 4: Versnel de transitie landbouw naar duurzame, natuur- en milieuvriendelijke voedselproductie

Doel 5: Stimuleer de energietransitie én bewaak de kwaliteit van natuur en landschap

Doel 6: Besteed extra aandacht aan de transitie van het watersysteem

Doel 7: Zet sterk in op circulaire samenleving

 

Meer weten over onze missie, strategie en doelen?

Lees ons Meerjarenbeleidsplan