Disclaimer

Disclaimer

Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. De Natuur en Milieufederatie Limburg doet haar uiterste best om deze informatie nauwkeurig, feitelijk juist en actueel te houden. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van achtergronddocumenten.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat je verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als je ons hiervan op de hoogte wilt stellen via info@nmflimburg.nl.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die de Natuur en Milieufederatie Limburg ontvangt naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door de Natuur en Milieufederatie Limburg gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.

De Natuur en Milieufederatie Limburg behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging.

In geen enkel geval is de Natuur en Milieufederatie Limburg aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.