Natuur en Millieufederatie Limburg

Samen voor
een mooi en duurzaam
Limburg

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) en de circa 100 bij haar aangesloten organisaties zetten zich in voor natuur en landschap, een gezond leefmilieu en een verantwoorde energietransitie. Wij willen voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren mogelijk maken, voor nu en straks.

Meer weten? Bekijk de videoanimatie met onze 5 doelen voor een mooi en duurzaam #Limburg2050.

 

Wil je ook bijdragen aan een mooi en duurzaam Limburg? Bijvoorbeeld als vrijwilliger, donateur of aangesloten organisatie?

Doe mee!