Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws 

11 september 2018

5 Speerpunten voor het verkiezingsprogramma van 2019

In 2019 vinden verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten in Limburg. Om de diverse partijen te helpen met het opstellen van een groen en duurzaam verkiezingsprogramma hebben we 5 speerpunten uitgewerkt. Thema's die aan bod komen zijn onder meer behoud van biodiversiteit, een klimaatrobuust watersysteem en een verantwoorde energietransitie.
Lees meer

10 september 2018

Nederland wil koploper worden in kringlooplandbouw

In de onlangs gepubliceerde Landbouw, natuur en voedsel-visie stelt minister Schouten dat er een omschakeling moet plaatsvinden naar een ander systeem van voedselproductie: een vorm van landbouw die toekomst heeft, genoeg voedsel produceert én positief bijdraagt aan natuur, landschap en klimaat.
Lees meer

16 juli 2018

De Natuur en Milieufederatie Limburg gaat verhuizen

De Natuur en Milieufederatie Limburg verhuist binnenkort naar een nieuwe locatie in Roermond.
Lees meer

Doe mee 

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) en de circa 100 bij haar aangesloten organisaties zetten zich in voor natuur én een gezond leefmilieu in Limburg. Wij willen voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren mogelijk maken, voor nu en straks. Doe je mee?

Op de agenda 

01 september 2018

Bootactie tegen Tihange 29 september 2018

Lees meer

01 september 2018

Nacht van de Nacht
27 oktober 2018

Lees meer

02 september 2018

Voedselkaravaan komt naar Venlo 27 oktober 2018

Lees meer

Recente tweets