Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws 

10 september 2019

Aanpak geurhinder varkenshouderijen faalt

De geuroverlast voor omwonenden van varkenshouderijen is op veel plaatsen ondraaglijk. Met name in Noord-Limburg en Oost-Brabant, in gebieden waar de veehouderij geconcentreerd is, is sprake van ernstige geurhinderproblematiek. De inzet van luchtwassers om stankreductie te realiseren werkt in de praktijk veel minder goed dan op papier is beloofd.
Lees meer

26 augustus 2019

Op weg naar een natuurinclusieve landbouw

Eind mei oordeelde de Raad van State dat de Nederlandse stikstofaanpak in strijd is met Europese wetgeving en kwetsbare natuurgebieden onvoldoende zijn beschermd. Vergunningen voor de uitstoot van extra stikstof mogen op basis van het huidige Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer worden verleend.
Lees meer

15 augustus 2019

Raad van State zet streep door geplande woonwijk in het Melickerveld

Woensdag 14 augustus zette de hoogste rechter van Nederland een streep door de plannen voor een grote woonwijk in het Melickerveld. De Natuur en Milieufederatie Limburg had samen met Milieugroep Roermond en Milieu en Heemkunde Vereniging Swalmen beroep aangetekend tegen deze plannen.
Lees meer

Doe mee 

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) en de circa 100 bij haar aangesloten organisaties zetten zich in voor natuur én een gezond leefmilieu in Limburg. Wij willen voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren mogelijk maken, voor nu en straks. Doe je mee?

Op de agenda 

Recente tweets