Samen voor een mooi en duurzaam Limburg

Nieuws 

21 mei 2019

Geen zonneparken in Nationaal Landschap Zuid-Limburg

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft samen met de Bond Heemschut Limburg een zienswijze uitgebracht als reactie op de voorgenomen aanleg van twee zonneparken in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Wij vragen de betrokken gemeenten om geen medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van beide projecten.
Lees meer

01 mei 2019

Help het onderzoek naar sterfte bij jonge mezen

Mezen krijgen gif binnen dat wordt gebruikt tegen de buxusmotrups, blijkt uit onderzoek. Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Vogelbescherming willen het onderzoek uitbreiden. Ze hebben daarbij jouw hulp nodig. Met veel meldingen van dode meesjes kan deze sterfte later hopelijk worden voorkomen.
Lees meer

11 april 2019

Gezamenlijke visie op uitdagingen landelijk gebied

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond, de Natuur en Milieufederatie Limburg, Natuurrijk Limburg, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben de handen ineen geslagen om samen te werken aan de aanpak van een aantal grote gemeenschappelijke uitdagingen in het landelijk gebied.
Lees meer

Doe mee 

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) en de circa 100 bij haar aangesloten organisaties zetten zich in voor natuur én een gezond leefmilieu in Limburg. Wij willen voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren mogelijk maken, voor nu en straks. Doe je mee?

Op de agenda 

Recente tweets