Natuur & landschap

Natuur & landschap

Limburg heeft veel bijzondere natuur en landschappen; denk bijvoorbeeld aan Nationaal Landschap Zuid-Limburg en nationale parken de Meinweg, de Groote Peel en de Maasduinen. Maar ook natuur zonder zo’n label is van belang voor biodiversiteit, als leefgebied van planten en dieren, maar ook voor mensen om van te genieten

De helft van Limburg natuur

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft zich in haar meerjarenbeleidsplan onder meer tot doel gesteld dat in 2050 de helft van Limburg uit natuur bestaat, nu is dat ongeveer een kwart. Dit betekent dat onze provincie in de komende decennia ruim 100.000 ha natuur erbij krijgt. Wij denken dat dit haalbaar is door onder andere in te zetten op vergroening van stedelijke gebieden en natuurinclusieve landbouw.

Verantwoorde energietransitie

Een ander doel is dat de provincie Limburg in 2050 volledig is overgestapt van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Windmolens en zonnepanelen nemen echter veel ruimte in beslag. De NMF Limburg ziet erop toe dat dit zo min mogelijk ten koste gaat van natuur en landschap. In onze Windmolenvisie en Zonnevisie geven we aan welke kwetsbare gebieden moeten worden ontzien, maar ook waar duurzame energieopwek juist wel kan plaatsvinden, de zogenaamde voorkeursgebieden. Bij het thema Energie & klimaat lees je meer over onze visie op de energietransitie in Limburg.

Beoordelen plannen en visies

Bestemmingsplannen en omgevingsvisies die ingrijpen op natuur en landschap bekijken we kritisch. In brieven en zienswijzen geven we onze reactie, vaak in samenspraak met terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting het Limburgs Landschap en onze aangesloten organisaties. Als het niet anders kan maken we gebruik van juridische middelen, zoals bezwaar- en beroepsprocedures. Maar meestal is dat niet nodig, omdat de NMF Limburg doorgaans in een vroeg stadium bij allerlei plannen betrokken wordt en zitting heeft in diverse klankbordgroepen en andere overlegstructuren.

Adviespunt

We hebben een Adviespunt/Vraagbaak waar bewoners van de provincie Limburg terecht kunnen met vragen over onder meer ruimtelijke ontwikkelingen. Ook een vraag stellen aan een van onze medewerkers?

Neem contact op

Projecten & activiteiten uitgelicht

  • Plan Boom
    De komende vier jaar planten we met het project Plan Boom 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied in heel Nederland. Voor en door burgers.
    Lees verder
  • Ecologisch bermbeheer
    Begin 2019 stuurde de Natuur en Milieufederatie Limburg een korte enquête naar alle Limburgse gemeenten over wat er in de gemeente wordt gedaan aan ecologisch bermbeheer. We vroegen de gemeenten welke maatregelen er worden toegepast en of er samenwerking is met lokale natuurorganisaties. Ook wilden we weten hoe er wordt omgegaan met bermen die in gebruik zijn door bijvoorbeeld agrariërs en of de biodiversiteit in de bermen wordt gemonitord. Maar liefst 29 van de 31 Limburgse gemeenten hebben de enquête ingevuld. De resultaten zijn inmiddels teruggekoppeld naar alle gemeenten en naar de aangesloten groepen van de Natuur en Milieufederatie Limburg. Het IKL gaan als vervolg hierop in opdracht van provincie Limburg een online platform over ecologisch bermbeheer opzetten. Wij zullen binnenkort een visie uitbrengen over ecologisch bermbeheer.
    Bekijk de uitslag van de enquête

Heb je een vraag? Wij helpen je graag verder

Profiel Grietje Lenstra

Grietje Lenstra

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do

06-41854271 E-mail LinkedIn
Profiel Noa van Mulken

Noa van Mulken

Ruimtelijke ordening, natuur en landschap

Bereikbaar: Ma t/m do

06-19247849 E-mail LinkedIn