Raad van State zet streep door geplande woonwijk in het Melickerveld

15 augustus 2019

Raad van State zet streep door geplande woonwijk in het Melickerveld

Woensdag 14 augustus 2019 zette de hoogste bestuursrechter van Nederland een streep door de plannen voor een grote woonwijk in het Melickerveld. De Natuur en Milieufederatie Limburg had samen met Milieugroep Roermond en Milieu en Heemkunde Vereniging Swalmen beroep aangetekend tegen deze plannen.

PAS

Dit is het eerste woningbouwproject dat niet doorgaat sinds de Raad van State in mei oordeelde dat het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese natuurwetgeving. Het PAS baseerde zich namelijk bij de beoordeling van stikstofdepositie in natuurgebieden op allerlei maatregelen en autonome ontwikkelingen, die nog niet uitgevoerd waren en/of waarvan de effecten niet wetenschappelijk bewezen waren.

Melickerveld: grote archeologische en natuurlijke waarden

In 2016 stemde de gemeenteraad van Roermond in met de realisatie van bijna 500 woningen – nieuwbouwwijk Kaleidos – in het Melickerveld. Grietje Lenstra is als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en natuur betrokken bij het beroep tegen de bouwplannen en verheugd over de uitspraak van de Raad van State:
Dit is een prachtig glooiend gebied tussen Roermond en Melick met hoge archeologische waarden. Ook komen er bijzondere diersoorten voor als das, knoflookpad, torenvalk en rugstreeppad. Daarnaast vormt het Melickerveld een verbinding tussen de Natura 2000-gebieden Meinweg en Roerdal.

Verhoogde stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden

De aanleg van zo’n grote woonwijk zorgt voor veel extra verkeer en daarmee voor een verhoogde stikstofuitstoot op nabijgelegen Natura 2000-gebieden Roerdal, Swalmdal, Meinweg en ook Duitse Natura 2000-gebieden die net over de grens liggen. Veel habitattypen in deze Natura 2000-gebieden hebben al te maken met een te hoge stikstofbelasting. In de hele besluitvorming bij de woonwijk baseerde de gemeenteraad zich op het PAS; omdat dit in strijd is met Europese regelgeving heeft de Raad van State het besluit voor de woonwijk vernietigd.

Raad van State zet streep door geplande woonwijk in het Melickerveld
Bekijk de videoreportage van L1mburg Centraal