Schoner water kan alleen met strenger mestbeleid

1 september 2021

Schoner water kan alleen met strenger mestbeleid

Helder schoon water meer

Landelijke natuurorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, roepen de Tweede Kamer en het demissionaire kabinet op om het mestbeleid aan te scherpen zodat de Europese waterdoelen worden gehaald. Dat schrijven de organisaties in een gezamenlijke brief.

Nederland moet dit jaar het mestbeleid herzien in het nieuwe Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het doel hiervan is om de waterkwaliteit te verbeteren, om daarmee de Europese waterdoelen Europese regels (Kaderrichtlijn Water) verplichten Nederland om in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben. Maar ondertussen neemt de kwaliteit van het Nederlandse water op diverse plekken af in plaats van toe. in 2027 te kunnen halen. Voldoende en schoon water is namelijk voor ons hele land essentieel; voor onze natuur, voor drinkwater, de landbouw en ook voor de industrie.

Volgens Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland en LandschappenNL kunnen de Europese doelen alleen met verplichte maatregelen worden gehaald. In een gezamenlijke brief roepen de organisaties dan ook op om met een ambitieus actieprogramma te komen.

Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het nieuwe Actieprogramma Nitraatrichtlijn, waarmee het mestbeleid van de komende jaren wordt vastgesteld, wordt binnenkort door het ministerie van LNV naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ministerie wil daarna opnieuw toestemming vragen aan de Europese Commissie om meer mest in onze bodem te brengen ( derogatie De Europese Commissie gaat bij de aanvraag van derogatie streng letten of Nederland de mestfraude aanpakt en of de waterdoelen gehaald gaan worden. Een goede zaak volgens de natuurorganisaties. Daarvoor is het onder andere nodig mestfraude bij de bron aan te pakken en aselecte controles uit te voeren om fraudeurs aan te pakken. Alleen op deze manier kan het beleid in de praktijk effectief onze natuur en milieu beschermen. ), met alle gevolgen van dien.

“Vervuiling van water door onder andere een overschot aan mest zorgt voor te voedselrijk water waardoor kwetsbare planten en dieren doodgaan,” zegt Teo Wams, directeur Natuurmonumenten.

“De Tweede Kamer en het demissionaire kabinet moeten met een ambitieus Actieprogramma Nitraatrichtlijn zorgen dat Nederland de waterkwaliteit vóór 2027 op orde krijgt zodat planten en dieren, maar ook wij verzekerd zijn van schoon (drink)water.”

De Tweede Kamer spreekt op 15 september over het nieuwe mestbeleid. Lees het hele bericht op de site van natuurenmilieufederaties.nl