Voorwoord nieuwsbrief juni 2024

18 juni 2024

Voorwoord nieuwsbrief juni 2024

Het nieuwe regeerakkoord zorgde niet bepaald voor een jubelstemming onder onze collega’s en achterban. Maar toen het stof een beetje neerdwarrelde zagen we wel veel eensgezindheid bij de stakeholders om de reeds ingeslagen weg van de gebiedsprocessen vast te houden en niet af te dwalen op geitenpaadjes. Positief is ook de bijzondere aandacht en financiering voor agrarisch natuurbeheer. Want dat is harder nodig dan ooit. In het midden en noorden van Limburg waar de natuur lijdt onder de stikstofdeken en onzekerheid voor de boeren en burgers. In Zuid Limburg waar de Limburgers bij iedere regenbui hun hart vasthouden. Tijdens een bezoek van de Groene 11 en de landelijke koepel aan Natuurkracht konden we met eigen ogen zien hoe belangrijk de sponswerking van de natuur is.  De kracht van de natuur wordt steeds meer gezien door gemeenten. Na Valkenburg sloten ook gemeente Meerssen, Gulpen-Wittem en gemeente Vaals aan als partner.

VuursalamanderHet belang van heggen, hagen, graften en waterbuffers komt in veel overleggen naar voren. Exemplarisch voor de problematiek van water dat op akkers na een hevige regenbui afstroomt naar huizen en de natuur is de Vuursalamander. In N2000 gebied het Bunderbos op de Moorveldsberg – Leukdervoetpad leeft de laatste populatie van de bedreigde vuursalamander.  Na iedere flinke regenbui spoelen de larven weg en met die larven het voortbestaan van de soort in Nederland. Samen met diverse natuurorganisaties zetten we vol in op het voortbestaan van de soort in Limburg en daarmee in de rest van Nederland.

Bij onze achterban leven veel zorgen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Zorgen die gedeeld worden door de rechtspraak, waar een streep werd gehaald door middelengebruik in de lelieteelt Een pluim voor gemeente Venray die als eerste gemeente in Limburg een spuitafstand van 50 meter heeft ingesteld. Onze adviseur landbouw Andrea Bakker, schreef een voorbeeldbrief waarbij je als burger aan je gemeente kunt vragen om bufferzones.

Om positief te eindigen, de – fors uitgeklede – natuurherstelwet is alsnog aangenomen. Moedig voorwaarts naar het herstel van onze ecosystemen.

 

Bovenstaand voorwoord hoort bij de nieuwsbrief van juni 2024

 

Profiel Pascale Plusquin

Pascale Plusquin

Directeur

Bereikbaar: Ma t/m do