Voorwoord nieuwsbrief december 2023

Van onschatbare waarde

Het einde van het jaar 2023 nadert evenals het einde van mijn inzet voor de NMF Limburg. Dus ook mijn laatste bijdrage aan de nieuwsbrief. Over waarde(n)…

U kent ons als een waardengedreven organisatie, waarbij we opkomen voor de Limburgse natuur, het landschap en een gezond milieu. Een waardevolle opdracht. En helaas in deze tijdsperiode geen gemakkelijke klus. De natuur en onze gezondheid hebben immers veel te lijden onder onze manier van leven. En de waarden van natuur, een gezond milieu en een mooi landschap delven vaak het onderspit in onze op groei gebaseerde economie.

Dat die waarden gezien, gevoeld en erkend worden is essentieel. Want zolang waarden worden gezien, blijven ze behouden. Dat bedacht ik me lang geleden al. En de natuur is van onschatbare waarde. Hoe meer ik er over lees, weet of hoor, hoe meer ik me verwonder over hoe ingenieus de natuur in elkaar zit en hoe meer ik besef dat wij als mens volledig afhankelijk zijn van die natuur en ervan te leren hebben. Dat natuur en gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Met recht is de natuur voor ons allemaal van onschatbare waarde.

Van onschatbare waarde zijn ook al die mensen en organisaties die zich inspannen om die natuur te beschermen, nieuwe natuur te creëren of ervoor te zorgen dat de milieuomstandigheden zodanig zijn dat de natuur en de mens daarin kunnen floreren. Al deze inzet is van onschatbare waarde voor de natuur en onze gezondheid.

NMF Limburg is een van die organisaties waar samen met een grote achterban hard wordt gewerkt om beleidsvoornemens zo ‘groen’ mogelijk te maken. Pittig werk in een tijdsgewricht waar economische argumenten op de korte termijn het vaak winnen van de lange termijn negatieve effecten op milieu, natuur en klimaat. Dat doen en blijven doen is van onschatbare waarde voor toekomstige generaties.

Het team van NMF Limburg kan daarbij rekenen op de steun van een grote achterban en een deskundig en robuust bestuur. Allemaal mensen die zich vrijwillig inzetten voor natuur, milieu en landschap. Vrijwillige inzet is van onschatbare waarde.

We moeten ons dus blijven inzetten om ervoor te zorgen dat we stoppen met natuur in geld uit te drukken om haar vervolgens te vernietigen, te compenseren of in te perken tot kleine stukjes van Limburg en in plaats daarvan uitdragen dat natuur van onschatbare waarde is, nu en in de toekomst.

Dank voor ieders waardevolle inzet om Limburg natuurrijker, milieuvriendelijker en meer circulair te maken. Ik heb dat zeer gewaardeerd. Evenals het vertrouwen dat ik heb mogen ervaren. Het ga jullie goed.

Mede namens het team en bestuur wens ik iedereen fijne kerstdagen, een goed uiteinde en een mooie start van 2024.

Ton Hermanussen

Directeur

 

Je las zojuist het voorwoord dat hoort bij de nieuwsbrief van december 2023.

Bekijk nieuwsbrief