Het team

Het team

Het team van de Natuur en Milieufederatie Limburg bestaat uit negen medewerkers. Dit zijn specialisten op het gebied van ruimtelijke ordening, landbouw, energie, water, milieu en communicatie. Zij zetten zich elk vanuit hun eigen discipline in voor natuur, milieu en duurzaamheid in Limburg. Ook zijn ze dagelijks beschikbaar voor vragen van lidorganisaties, burgers en overheden.