Voorwoord nieuwsbrief juli 2022

Het roer om

Klimaatverandering met een mondiale opwarming van 1.5 graad tegen 2030, hittegolven en droogte. Klinkt dat eigenlijk wel bedreigend? Voor velen waarschijnlijk nog wat abstract en ver weg.

21 juli 2022

Zou ’t helpen als we anno nu echt iets merken van de klimaatverandering? Wat het echte effect is? En hoe zorgelijk dat is? Zoals bijvoorbeeld de elkaar snel opvolgende hitterecords? Deze week nog steeg het kwik naar 39.5 graden in Maastricht. Of bosranden in de Meinweg of op de Brunsummerheide? Overstromingen in het dal van de Geul en de Gulp waar een jaar later het herstelwerk nog in volle gang is? Het verbieden van grondwateronttrekkingen of extreem lage waterstanden in de Nederlandse rivieren?

Dat zou toch moeten helpen om het roer echt om te gooien? Om nu fundamenteel andere keuzes te maken in Limburg? Keuzes die gebaseerd zijn op het beter achterlaten (milieuvriendelijker, natuurlijker en circulairder) van Limburg voor minimaal de volgende zeven generaties. Er is nog veel werk aan de winkel.

Oh. En in plaats van klimaatverandering had ik ook kunnen beginnen met biodiversiteitscrisis. En dat wij stappen zetten, kunt u lezen in deze nieuwsbrief.

Mede namens het team een mooie zomer toegewenst,

Ton Hermanussen
Directeur

 

Je las zojuist het voorwoord dat hoort bij de nieuwsbrief van juli 2022.

Bekijk nieuwsbrief