Voorwoord nieuwsbrief juli-augustus 2023

Er is iets gaande

De dag waarop ik dit voorwoord schrijf, woensdag 12 juli, is de Natuurherstelwet door het Europees Parlement aangenomen. Een wet die essentieel is om het verlies aan planten en dieren én hun leefgebieden te stoppen. En tegelijkertijd schoon (drink-)water en duurzame voedselvoorziening voor de toekomst veilig te stellen.

Een mooie mijlpaal. En vooral een grote stap richting natuurherstel, klimaataanpak en de transitie van de wijze waarop voedsel wordt geproduceerd. Wat mij betreft een uitstekende inspiratiebron voor het nieuwe regeerakkoord!

Essentieel voor het bereiken van deze mijlpaal is het doorzettingsvermogen en de steun van vele grote bedrijven, duizenden wetenschappers, ambtenaren uit heel Europa en natuurlijk niet te vergeten al onze groene milieu- en natuurorganisaties in heel Europa.

Dit nieuws maakt dat ik constateer dat er echt iets gaande is. Een niet meer te stoppen beweging die leidt naar een samenleving die compleet in balans is met z’n leefomgeving en alles wat daarin leeft. Het besef dat we veel zorgvuldiger om moeten gaan met onze gelimiteerde bronnen begint overal in de samenleving door te dringen. En bewustwording is de basis voor verandering.

Ook in Limburg is iets gaande. Meer en meer groeit het besef dat de ecologische grenzen bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van onze samenleving. Dat een gezonde natuur voorwaardelijk is voor gezonde voedselproductie. Dat we over moeten stappen naar duurzame vormen van energieopwekking. Dat er zowel in het landelijke als stedelijke gebied veel meer behoefte is aan groen. Dat de kwaliteit van ons water verbeterd moet worden.

Zeker! Er is iets gaande. Maar we zijn er nog lang niet. Dat besef hebben wij ook. En dan is het mooi om te zien dat we in het hier en nu resultaten boeken. Zoals in het project Natuurkracht, dat laat zien dat met vereende krachten water langer vastgehouden kan worden in het Heuvelland. Energietuinen in Limburg laten zien dat het mogelijk is om nu op duurzame wijze energie op te wekken en een bijdrage te leveren aan het vergroten van de biodiversiteit. En dat het niet nodig is te wachten op kernenergie in 2035 of later. Maar ook in complexe dossiers zitten wij als ‘stakeholder’ en wordt onze inbreng steeds meer op waarde geschat.

Er is dus nog wel degelijk werk aan de winkel. En dat blijven we doen. Na de zomervakantie pakken we weer fit en uitgerust ons werk op. Met passie en gedrevenheid. Zoals dat van ons verwacht mag worden.

Rest mij iedereen een mooie zomerperiode toe te wensen.

Mede namens het team,

Ton Hermanussen

Directeur

 

Je las zojuist het voorwoord dat hoort bij de nieuwsbrief van juli-augustus 2023.

Bekijk nieuwsbrief